Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Freda fiskens barnkammare

De långgrund stränderna längs våra kuster är uppväxtlokaler för många fiskarter. I ett friskt hav hade det vimlat av torsk- och plattfiskar i strandzonen, men så är det inte längre. Samtidigt är det tillåtet att fiska med nät.
På de grunda bottnarna trivs havsöringen ,därför pågår det på många ställen ett intensivt och i sig mycket skadligt fiske. Längs stränderna trivs också ålen som, trots att den är utrotningshotad, fortfarande är utsatt för ett hårt fisketryck. Ålryssjor i ofattbara mängder fiskar där småfisken växer upp. Naturligtvis förekommer det stora mängder bifångst i både ålryssjor och öringgarn. Av allt som fångas är det bara några procent av det som kommer upp som är det man fiskar efter. I näten dör fisken och det som töms ur ålryssjorna blir till mat för hungriga måsar som lärt sig att följa efter ålfiskarna. Att detta får pågå i en tid när fiskbeståndens och det framtida fiskets existens är starkt hotat är exempel på mänskligt vansinne.
Dessa grunda områden lämpar sig inte för någonting annat än ett väl reglerat krokfiske. Rekreationsvärdet som dessa miljöer och omgivande strandområden har kan inte överskattas. De är en tillgång för den enskilde och en utomordentlig grund för en växande ekoturism. För att skydda dessa allra känsligaste havsområden måste nät och ryssjor bort. Friskens barnkammare måste fredas från dödliga redskap om fisken ska ha en chans att komma tillbaka.
Anders Nicander

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Så här såg det ut efter att Fortum stängt av vattnet i Väljeån. Foto: Privat
Fortum polisanmäls efter nolltappning i öringvatten

I somras fick människor vid Väljeån i Hälsingland rusa ut för att rädda sprattlande fisk, efter att vattnet plötsligt försvunnit på en sträcka av 2 kilometer. Nu har Länsstyrelsen i Gävleborg polisanmält Fortum för misstanke om brott mot miljöbalken.

Det var i juni 2020 som händelsen i Väljeån utspelade sig, där den lokala fiskevårdsföreningen befarar att flera årskullar av både harr och öring slogs ut. Det har gjorts stora insatser för fiskevården i det aktuella vattnet, och enligt vattendomen från 1950 ska minst en kubikmeter vatten per sekund alltid ska släppas.

Fortum erkände att en dammlucka stängts av misstag, men Länsstyrelsen i Gävleborg väljer ändå att polisanmäla bolaget för brott mot miljöbalken. Torrläggningen ska enligt länsstyrelsens bedömning medfört en påtaglig risk för skador på fisk och andra vattenlevande organismer.

– Bryter man mot en vattendom måste vi anmäla det så får miljöåklagaren göra en utredning på det här, säger Gustav Hartzell, handläggare på länsstyrelsens enhet för vattenverksamhet och fiske, till Hela Hälsingland.

Du kanske även gillar detta