[/caption] " /> Fria tyglar för Jämtkraft | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Fria tyglar för Jämtkraft

Det borde det vara självklart att verka för att Långforsen rivs, menar Sportfiskarma. Något Östersund kommun valt att inte göra.

Östersunds kommun fick chansen att agera för utrivning av Långforsens kraftverk. I stället lägger man sig platt och låter kraftbolaget Jämtkraft få avgöra.
– Man borde tänka på turismen och vad en återställd Långfors skulle ge, säger Sportfiskarna.
Långforsen ligger i ett skyddat område. Det kraftverk som finns på plats ägs av kraftbolaget Jämtkraft och är inte i bruk. Kammarkollegiet avser därför att lämna in en ansökan om tillbakadragande av tillstånd (utrivning), men först vill man veta vad Jämtkrafts ägare Östersunds kommun tycker om saken.
Nu har kommunen valt att inte tycka något alls och låter Jämtkraft bestämma om Långforsens framtid. Många miljövänner är nu oroliga över och Bo-Yngve Nilsson, Sportfiskarnas ambassadör i Norrlands inland, förstår inte kommunens icke-agerande.
– Långforsen skulle ge så liten produktion, mindre än ett vindkraftverk, och så ligger den i ett skyddat område. Varför tar inte kommunen chansen att riva Långforsen, säger han till tidningen Öp.
Enligt officiella ägardirektiven från Östersunds kommunen ska Jämtkraft värna om biologisk mångfald.
Läs fler notiser om Långforsen.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta