Omlöpet med dammanläggningen uppe till vänster. (Lars Vallin) Omlöpet med dammanläggningen uppe till vänster. (Lars Vallin)[/caption] " /> Fritt fram för abborrlek i Hau träsk | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Fritt fram för abborrlek i Hau träsk
Omlöpet med dammanläggningen uppe till vänster. (Lars Vallin)

Omlöpet med dammanläggningen uppe till vänster. (Lars Vallin)

Sportfiskarna har byggt ett omlöp i gotländska Hauån vilket möjliggör för fisk att passera en gammal dammanläggning och leka i Hau träsk.
I Hauån på norra Gotland, vid utloppet ur Hau träsk, finns sedan 1940-talet en dammanläggning som varit ett definitivt vandringshinder för all uppströmsvandrande fisk och annan vattenlevande fauna.
Region Gotland har en vattendom från 1944, med tillstånd att reglera sjön för att utnyttja Hau träsk som vattentäkt till Fårösunds samhälle.
– Omlöpet ger nu fri lejd för abborrar och andra lekvandrande arter upp till Hau träsk. Det är med spänning vi ser fram emot kommande vår för att följa upp hur den nya fiskvägen fungerar, berättar Sportfiskarnas biolog Lars Vallin.
Under många år har det konstaterats att vårlekande fisk, framförallt abborre, i stora mängder vandrat upp i ån under lektid på vårarna. Antagligen rör det sig om fisk som fötts i Hau träsk och som vandrat ut till kustområdet för uppväxt. När abborrarna senare i livet, genom sitt homingbeteende, återvänder för lek har de inte haft någon möjlighet att ta sig upp till sjön för att bidra till kommande generationer, på grund av det definitiva vandringshindret.
Genom överenskommelser med region Gotland och övriga berörda markägare på platsen har nu Sportfiskarna byggt bort vandringshindret.
Finansiering av åtgärden har skett genom medel från Europeiska Fiskerifonden, via Fiskeområde Gotland.
www.sportfiskarna.se

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nej, det blir inget stopp för nya karpvatten. Foto: Marco Eichnar
Jubel bland sportfiskare – karpstopp dras tillbaka

Onsdagen var en segerns dag för svenska karpfiskare. Havs- och Vattenmyndigheten drar nämligen tillbaka sitt kritiserade förslag om att helt förbjuda utplantering av karp i nya vattenområden.

Fiskejournalen skrev för en tid sedan om den kraftiga kritiken mot Havs- och Vattenmyndigheten förslag, och nu har alltså sportfiskarna fått det glädjande beskedet att myndighetens ändrat sig.
– Det är glädjande att se att det faktiskt är möjligt att argumentera sakligt och få ett annat utfall. Nu kan man fortsatt utveckla sportfisket efter karp i landet under kontrollerade former, precis som vi hoppats, säger Svenska Karpklubbens ordförande Jon Sköld till Fiskejournalen.

De nya föreskrifterna som nu fastsatts innebär istället att det fortsättningsvis blir individuell prövning av ansökan hos respektive länsstyrelse som innan, vilket är exakt det som Svenska Karpklubben pekat på i sitt remissvar.
”På så vis kan vi fortsatt ha en god och kontrollerad möjlighet att skapa nya sportfiskevatten för Karp i Sverige och detta kan inte ses som annat än en viktig seger för alla som engagerar sig för karpfisket i vårt land”, skriver klubben på sin hemsida.
Här kan du läsa mer!

Du kanske även gillar detta