[/caption] " /> Fritt fram för fiskar i Bandlundsån | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Fritt fram för fiskar i Bandlundsån

Bandlundsån före åtgärd, dammen hindrar svagsimmande arter. (Foto: Lars Vallin)

Sportfiskarna:
Sportfiskarna har nyligen åtgärdat ett vandringshinder i Bandlundsån på östra Gotland.
Ett vandringshinder ungefär 150 meter från mynningen av Bandlundsån på östra Gotland har effektivt stoppat vandringen för alla svagsimmande fiskarter. Uppströms hindret ligger en vegetationsrik damm med fina lekmöjligheter för flera arter.
Sportfiskarna har här tillsammans med markägaren kommit överens om en lösning för att bygga bort hindret och därmed skapa fri väg för bland annat gädda, abborre, id och mört. Länsstyrelsen har godkänt åtgärden efter vår anmälan om vattenverksamhet.
Arbetet som genomfördes under vecka 47 startade med att vi först sänkte av dammen och därefter satte ett nytt dämme på plats för att kunna arbeta med tröskling utan vatten nedströms hindret.

Eftersom markägaren vill ha kvar dammen och även möjligheterna att sänka av den har ett tömningsrör lagts i botten av vattendraget, genom det nybyggda dämmet och in i dammen.
Med rensningsmassor som låg bredvid ån, bestående av både lera och moränmaterial, kunde vi först bygga upp den nya åbottnen. Ovanpå har vi lagt både sten, grus och sand och vattnet rinner nu fint över kanten på dammen, med en fallhöjd nedströms på cirka två procent.
I vår kan vi förhoppningsvis se hela resultatet av åtgärden när dammen och vattendraget uppströms fylls av lekande fisk.

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Denna hittades uppspolad på land. Men vad är det för art, undrar fotografen Håkan Wallin.
Har du koll på denna krokodil-liknande art?

Det dyker upp allt fler udda fiskarter i Sverige, både önskade och oönskade. En av dem som skickat in en bildfråga är Håkan Wallin, som hittade denna art uppsköljd bland tången på Västkusten.

Senast i onsdags berättade vi om SLU:s sensationella fynd i Nordsjön, nämligen en kortnosad sjöhäst. En slutsats är att både den och andra arter lockas hit i takt med förändrat klimat.
Någon sjöhäst är inte arten på bilden ovan, även om det finns vissa likheter.
Håkan Wallin beskriver sitt fynd som 30–40 centimeter långt, och som synes har den ett säreget utseende med krokodil-liknande huvud.

Om du inte redan kommit fram till svaret på egen hand så kommer det här: Större kantnål. Detta enligt Sportfiskarnas experter Markus Lundgren och Hans Lindqwist.

Faktum är att arten är ganska vanlig på västkusten, men att den inte tillhör vardagsfångsterna vid sportfiske. Fiskejournalen skrev senast om Större kantnål i samband med ungdomstävlingen Artjakten 2019, där vinnaren Gustav Yxell fångade ett exemplar av denna art.
Tipset är att använda mycket små krokar.

Enligt SLU:s Artfakta uppehåller den sig gärna vid vegetationsrika klipp- eller sandbottnar, gärna med alger och bandtång. Den kan också påträffas i flodmynningarnas bräckta vatten. Födan utgörs av fiskyngel och små, ryggradslösa djur.

Du kanske även gillar detta