Utloppet från kvarndammen efter åtgärdat Utloppet från kvarndammen efter åtgärd, nu kan gäddorna simma förbi. (Foto: Lars Vallin)[/caption] " /> Fritt fram för gäddlek i Anerån på Gotland | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Fritt fram för gäddlek i Anerån
Utloppet från kvarndammen efter åtgärdat

Utloppet från kvarndammen efter åtgärd, nu kan gäddorna simma förbi. (Foto: Lars Vallin)

Ett vandringshinder i Anerån på östra Gotland åtgärdades tidigt i somras inom Sportfiskarnas Rovfiskprojekt.
Ett av utloppen från en kvarndamm trösklades med sten och grus vilket nu möjliggör för både gädda, abborre och id att ta sig förbi hindret vid lekvandring. Enligt markägaren lekte mycket gädda tidigare i dammen innan dammluckorna satt på plats och nu finns alltså åter förutsättningar för gäddlek uppströms dammen.
Dammen har två utlopp som ett stycke nedströms sammanfaller i ett vattendrag med mynning i Bogeviken vid Slite. Dammen med tillhörande kvarnhus är förklarat som byggnadsminne varför en särskild ansökan om tillstånd för ändring av byggnadsminne krävdes. Länsstyrelsens beslut medgav rätt att åtgärda ett av vandringshindren.
När arbetet genomfördes i juni var vattendraget i stort sett torrt och eftersom sommaren fortsatte med sol och värme fick vi ingen uppfattning över hur åtgärden tedde sig med vatten rinnande över de nya grusbottnarna. Nu har en del regn fyllt på dammen uppströms och det rinner fint över den nyanlagda utloppströskeln.
www.sportfiskarna.se

Relaterad nyhet från din region
18 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta