Länsstyrelsen Östergötland har beviljats en miljon kronor från Havs- och vattenmyndigheten. Pengarna ska gå till insatser för Sommens nedströmslekande öring. (Foto: Morgan Fihn) Länsstyrelsen Östergötland har beviljats en miljon kronor från Havs- och vattenmyndigheten. Pengarna ska gå till insatser för Sommens nedströmslekande öring. (Foto: Morgan Fihn)[/caption] " /> Fritt fram för Sommens öring | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Fritt fram för Sommens öring
Länsstyrelsen Östergötland har beviljats en miljon kronor från Havs- och vattenmyndigheten. Pengarna ska gå till insatser för Sommens nedströmslekande öring. (Foto: Morgan Fihn)

Länsstyrelsen Östergötland har beviljats en miljon kronor från Havs- och vattenmyndigheten. Pengarna ska gå till insatser för Sommens nedströmslekande öring. (Foto: Morgan Fihn)

Länsstyrelsen Östergötland har sökt och beviljats pengar till åtgärder för Sommens nedströms lekande öring i Svartån och Lillån. Havs- och vattenmyndighetens beslut innebär en miljon kronor till insatser för öringen.
Länsstyrelsen gjorde sin ansökan i samband med att Havs- och vattenmyndigheten utlyste 40 miljoner kronor till projekt för bättre havs- och vattenmiljö. Ansökan gjordes tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköping och omfattar en rad åtgärder, bland annat biotopvård, rensning av inloppet i Lillån och åtgärd vid Huru damm, så att vandrande fisk kan passera. De beviljade medlen är mindre än vad Länsstyrelsen ansökt om, därför kommer ett arbete med prioriteringar att göras.

Den 14 maj anordnar Länsstyrelsen en vattendragsvandring vid Lillån där intresserade får höra mer om planerade åtgärder och om Lillåns höga naturvärden. Sommens bestånd av nedströms lekande öring hotas av begränsad tillgång på lek- och uppväxtplatser i Svartån och Lillån. Förutom öringen finns även flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla och utter med fler skyddsvärda arter i dessa vattendrag. Vattnet är påverkat av bland annat rensningar och dammbyggnader.

Relaterad nyhet från din region
21 minuter sedan Sverige Anders Lundin
Sportfisket och det övriga friluftslivet blomstrar.
Ökat anslag till Sportfiskarna – så många miljoner får de

Sportfiskarna har anledning att fira i dag. När fördelningen av statens medel till friluftsorganisationerna presenteras så får nämligen Sportfiskarna ett ökat anslag.

Det totala statsanslaget till friluftsorganisationerna är 47,8 miljoner kronor, och dessa fördelas mellan 23 aktörer.
– Det känns särskilt viktigt i år att fördela de statliga medlen så att många ges möjlighet att kunna aktivera sig och utöva friluftsliv. Många bra projekt kommer under året bidra till mer välmående hos befolkningen, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv i ett pressmeddelande.

Sportfiskarna får ett organisationsbidrag på 5 370 000 kronor, vilket är en liten ökning från 2020 då summan var 5 250 000 kronor. De får även ett verksamhetsstöd på 4 700 000, vilket är samma som föregående år.
Det bör även noteras att 2021 utnämnts till Friluftslivets år.
Hela listan på anslagen hittar ni här!

Du kanske även gillar detta