Den svala sommaren har inneburit många feta och fina havsöringar – och därmed följande stoltserande med höga Fultonfaktorer. Men vad är egentligen Fultonfaktorn för något? " /> Fultonfaktor och feta fiskar | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

5 år sedan Sverige Fiskejournalen
Så ska dom se ut. Mats Lindboms vackra havsöring med Fultonfaktorn 1,52.
Fultonfaktor och feta fiskar

Den svala sommaren har inneburit många feta och fina havsöringar – och därmed följande stoltserande med höga Fultonfaktorer. Men vad är egentligen Fultonfaktorn för något?

Med ökande kunskap om havsöringens liv och leverne har även följt ett ökande intresse att fånga ”fina” fiskar – inte bara stora och långa. Fultonfaktorn har blivit ett allt vanligare begrepp bland havsöringsfiskare och i Facebook-grupper som till exempel Havsöring längs Skånekusten ser man ofta detta begrepp användas. En hög Fultonfaktor är något att skryta med…
Som illustration till den här lilla notisen har vi valt en bild på en inte särskilt stor, men mycket välformat och snygg havsöring. Den fångades i närheten av Löderup av Mats Lindbom i början av augusti. Det blev en härlig kamp med UL-spö, berättar Mats som nöjd kunde konstatera en Fultonfaktor på 1,52.
Fultonfaktorn får man fram genom formeln viktx100/längd3, alltså vikten i gram gånger 100, dividerad med längden i centimeter, upphöjd till tre. Om man nu inte gitter att sitta och knåpa med miniräknaren finns det flera formelsidor på nätet där man bara fyller i siffrorna för att få fram faktorn.

Generellt brukar man säga att en havsöring med Fultonfaktor över 1 är OK, godkänd. Vill man gå in lite mera på finliret så får man väga in andra faktorer också, som hur lätt fjällen lossnar, färger på fenorna, fastheten och så vidare.

Svenne Andersson

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta