Vet vi inte var fisken är fångad, kan vi heller inte göra ett miljömedvetet val vid fiskdisken. (Copyright Derek Keats/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License) Vet vi inte var fisken är fångad, kan vi heller inte göra ett miljömedvetet val vid fiskdisken. (Copyright Derek Keats/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License)[/caption] " /> Fusk i fiskdisken | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Fusk i fiskdisken
Vet vi inte var fisken är fångad, kan vi heller inte göra ett miljömedvetet val vid fiskdisken. (Copyright Derek Keats/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License)

Vet vi inte var fisken är fångad, kan vi heller inte göra ett miljömedvetet val vid fiskdisken. (Copyright Derek Keats/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License)

DNA-test av saluförd torsk i Köpenhamnsområdet visar att 18 procent av proverna tagna från fiskdisken är de billigare arterna kolja och sej.
Havsmiljöorganisationen Oceana har tillsammans med det Danska nyhetsmagasinet Söndagsavisen och TV programmet “Go’Aften Danmark” genomfört en DNA-studie som visar att 18 procent av den torsk som saluförs av Danska fiskhandlare, inte är torsk utan kolja och sej.
Totalt 120 prover togs från fiskhandlare, stormarknader och restauranger i Köpenhamnsregionen.
Tidigare studier i andra länder har visat liknande resultat, vilket tyder på att det pågår fusk någonstans mellan det att fisken fångas tills dess att kunden har den på sin tallrik

– Fusk i handeln med fisk och skaldjur är en utbredd företeelse over hela Europa på grund av svagheter i spårbarhetssystemet för fisk och otillräcklig kontroll. Detta leder både till att konsumenter blir lurade och att globala ansträngningar att återuppbygga fiskbestånd undermineras genom att en marknad för illegal fisk skapas”, säger Hanna Paulomäki, chef för Oceanas Östersjökontor.

Svårt att välja rätt
Även om kolja och sej är närbesläktade med torsk är det helt felaktigt att saluföra dem som torsk. Kolja och sej tenderar till att ligga lägre i pris än torsk och på så vis blåser man konsumenten på pengar. Bristen i språrbarhet och detaljerad märkning av fisk är ett stort problem ur konsumentsynpunkt, då det ofta är omöjligt för konsumenten att veta var fisken är fångad och på vilket sätt. Detta gör det svårt för konsumenten att göra ett miljömedvetet val.
– Det är tråkigt att Danska konsumenter blir lurade att tro att de köper torsk när de i flertalet fall betalar överpris för kolja och sej. Konsumenten har inte bara rätt att veta vilken art den köper, men borde också ha rätt att veta hur och var fisken är fångad för att kunna göra ett miljömedvetet val”, säger Magnus Eckeskog, sakkunnig inom fiske och havsmiljöfrågor på Oceana.
Om organisationen tänker genomföra liknande test i Sverige avslöjar man inte.

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Jodå – flera sportfiskare har hjälpt till att städa upp längs Malmö kanal. Frågan om ett fiskeförbud kommer ändå att tas upp av Malmö stad. Foto: Privat
Malmö kanal: Så många röstade emot fiskeförbud

Ska fisket i Malmö kanal förbjudas? Nej, tycker över 450 människor som röstat emot förslaget. Men frågan kommer ändå att tas upp av Malmö kommun, trots att betydligt färre vill se ett förbud.

Fiskejournalen har tidigare skrivit om konflikterna kring fisket i Malmö kanal, där det vittnats om nedskräpning och allmän misskötsel. Det gick så långt att det skickades in ett medborgarförslag till kommunen, om att fisket skulle förbjudas i kanalen. Nu står det klart att förslaget kommer att tas upp i tekniska nämnden i Malmö stad, eftersom över 100 personer röstat ja till förslaget. De över 450 rösterna som tyckte annorlunda lyckades alltså inte stoppa förslaget från att gå vidare i processen. Beslut väntas under juni månad.

Det ska dock tilläggas att det tagits initiativ bland sportfiskare för att städa upp vid kanalen, vilket vi skrivit om i tidigare artiklar.
Här kan du se ett inslag i SVT om konflikten vid Malmö kanal.

Du kanske även gillar detta