Vet vi inte var fisken är fångad, kan vi heller inte göra ett miljömedvetet val vid fiskdisken. (Copyright Derek Keats/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License) Vet vi inte var fisken är fångad, kan vi heller inte göra ett miljömedvetet val vid fiskdisken. (Copyright Derek Keats/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License)[/caption] " /> Fusk i fiskdisken | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Fusk i fiskdisken
Vet vi inte var fisken är fångad, kan vi heller inte göra ett miljömedvetet val vid fiskdisken. (Copyright Derek Keats/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License)

Vet vi inte var fisken är fångad, kan vi heller inte göra ett miljömedvetet val vid fiskdisken. (Copyright Derek Keats/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License)

DNA-test av saluförd torsk i Köpenhamnsområdet visar att 18 procent av proverna tagna från fiskdisken är de billigare arterna kolja och sej.
Havsmiljöorganisationen Oceana har tillsammans med det Danska nyhetsmagasinet Söndagsavisen och TV programmet “Go’Aften Danmark” genomfört en DNA-studie som visar att 18 procent av den torsk som saluförs av Danska fiskhandlare, inte är torsk utan kolja och sej.
Totalt 120 prover togs från fiskhandlare, stormarknader och restauranger i Köpenhamnsregionen.
Tidigare studier i andra länder har visat liknande resultat, vilket tyder på att det pågår fusk någonstans mellan det att fisken fångas tills dess att kunden har den på sin tallrik

– Fusk i handeln med fisk och skaldjur är en utbredd företeelse over hela Europa på grund av svagheter i spårbarhetssystemet för fisk och otillräcklig kontroll. Detta leder både till att konsumenter blir lurade och att globala ansträngningar att återuppbygga fiskbestånd undermineras genom att en marknad för illegal fisk skapas”, säger Hanna Paulomäki, chef för Oceanas Östersjökontor.

Svårt att välja rätt
Även om kolja och sej är närbesläktade med torsk är det helt felaktigt att saluföra dem som torsk. Kolja och sej tenderar till att ligga lägre i pris än torsk och på så vis blåser man konsumenten på pengar. Bristen i språrbarhet och detaljerad märkning av fisk är ett stort problem ur konsumentsynpunkt, då det ofta är omöjligt för konsumenten att veta var fisken är fångad och på vilket sätt. Detta gör det svårt för konsumenten att göra ett miljömedvetet val.
– Det är tråkigt att Danska konsumenter blir lurade att tro att de köper torsk när de i flertalet fall betalar överpris för kolja och sej. Konsumenten har inte bara rätt att veta vilken art den köper, men borde också ha rätt att veta hur och var fisken är fångad för att kunna göra ett miljömedvetet val”, säger Magnus Eckeskog, sakkunnig inom fiske och havsmiljöfrågor på Oceana.
Om organisationen tänker genomföra liknande test i Sverige avslöjar man inte.

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Så här såg det ut efter att Fortum stängt av vattnet i Väljeån. Foto: Privat
Fortum polisanmäls efter nolltappning i öringvatten

I somras fick människor vid Väljeån i Hälsingland rusa ut för att rädda sprattlande fisk, efter att vattnet plötsligt försvunnit på en sträcka av 2 kilometer. Nu har Länsstyrelsen i Gävleborg polisanmält Fortum för misstanke om brott mot miljöbalken.

Det var i juni 2020 som händelsen i Väljeån utspelade sig, där den lokala fiskevårdsföreningen befarar att flera årskullar av både harr och öring slogs ut. Det har gjorts stora insatser för fiskevården i det aktuella vattnet, och enligt vattendomen från 1950 ska minst en kubikmeter vatten per sekund alltid ska släppas.

Fortum erkände att en dammlucka stängts av misstag, men Länsstyrelsen i Gävleborg väljer ändå att polisanmäla bolaget för brott mot miljöbalken. Torrläggningen ska enligt länsstyrelsens bedömning medfört en påtaglig risk för skador på fisk och andra vattenlevande organismer.

– Bryter man mot en vattendom måste vi anmäla det så får miljöåklagaren göra en utredning på det här, säger Gustav Hartzell, handläggare på länsstyrelsens enhet för vattenverksamhet och fiske, till Hela Hälsingland.

Du kanske även gillar detta