[/caption] " /> Fusk med kvoter gav höga böter | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Fusk med kvoter gav höga böter

Enligt Greenpeace har spanska yrkesfiskare lurat systemet för både fångster och bidrag . (Foto: Greenpeace)

Miljöorganisationen Greenpeace har avslöjat systematiskt fusk från spanska yrkesfiskare. De blir nu tvungna att betala rekordhöga böter för att löpande missbrukat EU:s fångstkvotsystem.
De spanska yrkesfiskare som nyligen stod åtalade för nio brott mot illegalt fiske blir dömda till rekordböter på 1,6 miljoner pund. De hade systematiskt flyttat fisk mellan båtar och manipulerat fångststatistik.
Läs mer här. (Engelska)
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta