Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Gäddfabrik ökar bestånden

Kan gäddfabriker ge bestånden en välkommen knuff i rätt riktning?

I en ny avhandling visar forskare att ”gäddfabriker” längs kusten är det bästa sättet att förbättra gäddbeståndet i havet.
Marinbiologen Olof Engstedt presenterade nyligen sin avhandling Anadromous Pike in the Baltic Sea. Där konstaterar han att gäddfabriker längs kusten är den mest ekonomiskt försvarbara metoden och effektivaste sättet att förbättra gäddbestånden i Östersjön.
Under lekperioden söker vissa gäddor grunda havsvikar medan andra vandrar upp i vattendrag och leker i sötvatten. Förutsättningarna för en bra reproduktion har dock försämrats för båda alternativen. Enligt Olof Engstedt är restaureringsåtgärder både svåra och kostsamma. Han menar att det mest effektiva sättet är att återskapa tidigare i vattendrag som mynnar ut i havet – dessa skulle i så fall bli gäddfabriker.
– Dock finns en stor kunskapslucka om gäddor som vandrar upp i sötvatten för att leka. Därför har jag i denna avhandling haft som mål att öka kunskapen om denna vandring, säger Olof.
Enligt avhandlingen har 45 procent av de gäddor som vistas i havet sitt ursprung i sötvattenmiljö.

Ett led i forskningen bestod i att rekonstruera tre våtmarker i anslutning till kustmynnande bäckar. Den mest produktiva av de tre ökade yngelproduktionen från 3000 till 100 000 under första året.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Se upp för gösar med sändare i Hjälmaren. Foto: Martin Engström, Länsstyrelsen.
Släpp tillbaka gösar med sändare – forskning pågår!

Just nu simmar 90 gösar omkring i Hjälmaren med en sändare på sig. Forskarna vill nämligen veta hur de rör sig, både i jakten på föda och lekplatser.

Det är forskare vid SLU som tillsammans med Länsstyrelsen ska kartlägga Hjälmargösens förehavanden. Syftet är att förvaltningen av gösen och gösfisket i sjön ska kunna bedrivas så bra som möjligt.
Gösen är inte bara en populär sportfisk utan även en uppskattad matfisk, och målet är att kunna förena dessa två intressen utan att beståndet tar skada.

– Gösen är en uppskattad matfisk, som är eftertraktad av både det kommersiella och rekreationella fisket. Trots detta vet vi fortfarande lite om dess ekologi och beteende, säger Gustav Hellström, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.
Med anledning av projektet så finns det anledning för fritidsfiskare att vara uppmärksamma, eftersom de uppmanas släppa tillbaka märkta gösar i vattnet igen, om en sådan skulle fångas.
Här kan du läsa mer om projektet!

Du kanske även gillar detta