Tobias älskar gäddor i alla dess former. Numera är gäddor och andra rovfiskar både hans jobb och hobby. (Foto: M. Söderman) Tobias älskar gäddor i alla dess former. Numera är gäddor och andra rovfiskar både hans jobb och hobby. (Foto: M. Söderman)[/caption] " /> Gäddfabriker för framtiden | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Gäddfabriker för framtiden
Tobias älskar gäddor i alla dess former. Numera är gäddor och andra rovfiskar både hans jobb och hobby. (Foto: M. Söderman)

Tobias älskar gäddor i alla dess former. Numera är gäddor och andra rovfiskar både hans jobb och hobby. (Foto: M. Söderman)

Gädda och abborre är viktiga arter för sportfisket i Sverige. På senare år har bestånden av dessa ”vanliga” fiskar börjat svikta. På Sportfiskemässan i Kista den 21-23 mars, berättar Tobias Fränstam om vad Sportfiskarna gör åt saken.
På många platser längs ostkusten är stora stim av spigg den enda rest som syns av tidigare friska fiskbestånd. På mässans stora scen kommer rovfiskexeperten Tobias Fränstam från Sportfiskarna berätta om varför det har blivit så här och vad man kan göra åt det.
– Bristen på våtmarker är till exempel en orsak till den dåliga reproduktionen av gädda. Genom att återställa våtmarkerna får man en snabb respons på gäddans reproduktion, säger Tobias Fränstam.
På Gotland till exempel, restaurerade Sportfiskarna en myr. Redan första våren, vandrade tiotusen yngel ut i havet.

– Det var så effektivt att nu används ordet ”Gäddfabrik” för denna typ av åtgärd. Så det finns fortfarande stort hopp för rovfiskarna i Östersjön, säger Tobias Fränstam.
Missa inte detta intressanta och viktiga föredrag som äger rum på lördagen klockan 16.00 på Sportfiskemässans stora scen!
Hela scenschemat laddar du hem här.
Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta