Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Gäddklubben bloggar

Du har väl sett att det blivit ordentlig fart på bloggandet här på Fiskejournalen.se? En av de nya bloggarna är Svenska Gäddklubben som uppdaterar så gott som dagligen.
Fiskejournalen har genom åren haft ett gott samarbete med Svenska Gäddklubben, bland annat när det gällt 100-klubben. När klubben nu fått en nytändning och en förnyad, entusiastisk ledning har vi fördjupat samarbetet. En del i detta är bland annat att Gäddklubben bloggar på FJ:s nya hemsida.
– Vi är sju stycken som ska sköta bloggandet, så målsättningen är att det ska bli täta uppdateringar, helst dagliga, säger Felix Rimfrost som såg till att bloggen hölls igång under Sportfiskemässan i Sundsvall.
Svenne Andersson

Svenska Gäddklubben fanns på plats i Sundsvall och bloggade flitigt från mässan. (Foto: Felix Rimfrost)

Svenska Gäddklubben fanns på plats i Sundsvall och bloggade flitigt från mässan. (Foto: Felix Rimfrost)

Relaterad nyhet från din region
12 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta