Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Galileo visar vägen

De första satelliterna i Galileo-systemet ligger nu i omloppsbana runt jorden och 2014 kan vi börja använda dem. (Foto: ESA)

Om tre år kan vi ta hjälp av Galileo för att hitta abborrgrynnan eller torskhålan. I förra veckan skickades de första satelliterna upp i det som ska bli Europas eget navigeringssystem.
Under många år har vi, både till sjöss och lands, förlitat oss på det amerikanska GPS-systemet. Sedan president Clinton stängde av den inbyggda missvisningen i systemet på 1990-talet har vi med mycket stor precision kunnat navigera fram till heta vrak, eller spännande grynnor.  Men det finns en osäkerhet med GPS, liksom med ryssarnas motsvarighet Glonass. I händelse av krig och konflikt kan systemen stängas av, eller störningar återinföras.
Av detta skäl beslutade EU för länge sedan att satsa på ett eget system, som döptes efter den store italienske astronomen Galileo Galilei. Men utvecklingen har inte gått smärtfritt. Budgeten har sprängts många gånger om och arbetet har orsakat våldsamma gräl mellan medlemsländerna. Hela arbetet har blivit starkt försenat, men i förra veckan sköts i alla fall de första satelliterna upp och 2014 ska systemet kunna tas i drift, för att vara fullt utbyggt 2019.
De flesta moderna navigatorer är förberedda för att kunna använda systemet.
Svenne Andersson

Relaterad nyhet från din region
9 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta