Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Galileo visar vägen

De första satelliterna i Galileo-systemet ligger nu i omloppsbana runt jorden och 2014 kan vi börja använda dem. (Foto: ESA)

Om tre år kan vi ta hjälp av Galileo för att hitta abborrgrynnan eller torskhålan. I förra veckan skickades de första satelliterna upp i det som ska bli Europas eget navigeringssystem.
Under många år har vi, både till sjöss och lands, förlitat oss på det amerikanska GPS-systemet. Sedan president Clinton stängde av den inbyggda missvisningen i systemet på 1990-talet har vi med mycket stor precision kunnat navigera fram till heta vrak, eller spännande grynnor.  Men det finns en osäkerhet med GPS, liksom med ryssarnas motsvarighet Glonass. I händelse av krig och konflikt kan systemen stängas av, eller störningar återinföras.
Av detta skäl beslutade EU för länge sedan att satsa på ett eget system, som döptes efter den store italienske astronomen Galileo Galilei. Men utvecklingen har inte gått smärtfritt. Budgeten har sprängts många gånger om och arbetet har orsakat våldsamma gräl mellan medlemsländerna. Hela arbetet har blivit starkt försenat, men i förra veckan sköts i alla fall de första satelliterna upp och 2014 ska systemet kunna tas i drift, för att vara fullt utbyggt 2019.
De flesta moderna navigatorer är förberedda för att kunna använda systemet.
Svenne Andersson

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta