Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Gamla båtmotorer miljöbovar

 

Enligt tillverkaren Aspen är alkylatbensin 99 procent renare än vanlig bensin.

Ett förbud mot tvåtaktsmotorer av den gamla sorten kan bli aktuellt. Motorerna spyr ut en tredjedel av bränslet rakt ut i vattnet och sammantaget står de för mer farliga kolväten än hela den svenska yrkestrafiken.
Idag tillverkas enbart mindre miljöfarliga tvåtaktsmotorer, men eftersom ägarna till fritidsbåtar sällan byter motorer, är det fortfarande cirka 200 000 gamla tvåtaktsmotorer i drift i Sverige. Erik Eklund, chef för fartygstekniska enheten på Transportstyrelsen tror och hoppas att det snart införs ett förbud mot gamla tvåtaktsmotorer.
– Jag tror att det är väldigt många båtägare som inte förstår att de häller en tredjedel av sitt bränsle rakt ut i vattnet, säger Erik Eklund.
Alternativt bränsle finns

För dem som inte vill köpa en ny motor, finns miljövänliga alternativ. Alkylatbensin släpper bara ut en tiondel av mängden kolväten. Att det dock bara är fem procent av båtägarna som idag tankar akrylatbensin, beror enligt en undersökning på att den är dyrare samt att båtägarna tycker att den inte är lika tillgänglig som vanligt båtbränsle. Oavsett vad båtägarna tycker, kommer det snart att bli hårdare bud. Från Transportstyrelsens håll är det totalförbud mot gamla tvåtaktsmotorer man siktar på, eller möjligtvis som alternativ, ett krav på alkylatbensin.
Läs fler nyheter om miljö.
Maria Ålander


Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta