bete och flytväst Ett tailbete och en uppblåsbar flytväst är nya Ge-fan prylar som kommer att finnas på Fiskekryssningen.[/caption] " /> Ge-fan-i-våra-vatten på Fiskekryssningen | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Ge-fan-i-våra-vatten på Fiskekryssningen
bete och flytväst

Ett tailbete och en uppblåsbar flytväst är nya Ge-fan prylar som kommer att finnas på Fiskekryssningen.

Förena nytta med nöje på Fiskekryssningen! För varje passagerare skänks 50 kronor oavkortat till projektet. Dessutom presenteras nya läckra Ge-fan-prylar ombord.
Det är grafikern Erik Ohlsson från bandet Millencollin som står för designen på seriens alla dödskalleförsedda kläder och fiskeprylar. Nytt för i höst blir bland annat en uppblåsbar flytväst. Dessutom startar man en serie med specialgjorda beten. Det första gäddbetet i serien är designat av Roger Norrman från RoNO baits. Det är en tail på 90 gram som är lättfiskat och långsamt sjunkande med stadigt vaggande gång.
Dessa prylar och många, många fler kommer att finnas ombord på Fiskekryssningen i Sportfiskarnas monter. Handla med gott samvete – all vinst går oavkortat till fiskevård.
Glöm inte heller att det hyllade bandet Weeping Willows kommer att ge en exklusiv spelning ombord – bara för Ge-fan-projketet.
Mer läsning om Fiskekryssningen:
Martin Falklinds kryssningsblogg.
Informationssida om Fiskekryssningen.
Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
4 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta