Trenden kring fiskbestånden i Östersjön och antalet som fiskar där är detsamma. Båda minskar. Länsstyrelserna i Blekinge, Skåne, Kalmar och Gotland går nu samman i en satsning för att vända utvecklingen. " /> Gemensamma satsningen som ska vända trenden i Östersjön | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

11 månader sedan Sverige Anders Lundin
Torskens framtid i Östersjön är oviss. Är vi på väg att upprepa de misstag som ledde till att bestånden vid Newfoundland fullständigt kollapsade på 1990-talet? Foto: Kustbevakningen
Gemensamma satsningen som ska vända trenden i Östersjön

Trenden kring fiskbestånden i Östersjön och antalet som fiskar där är detsamma. Båda minskar. Länsstyrelserna i Blekinge, Skåne, Kalmar och Gotland går nu samman i en satsning för att vända utvecklingen.

”Det är inte längre en fråga om vad vi vill göra för insatser utan snarare om vilka vi måste göra för att inte södra Östersjön ska nå en punkt där det inte längre går att rädda kustfisket”.

Det är utgångspunkten när de fyra länsstyrelserna sjösätter sin satsning.

De har tagit fram förslag på insatser som kan utföras gemensamt av myndigheterna och som syftar till att vända trenden för miljön i allmänhet och det småskaliga fisket i synnerhet. Det handlar exempelvis om alternativa fiskemöjligheter, utökad forskning, omfördelning av medel, alternativa inkomstmöjligheter och förändrat regelverk.

– Detta är inte längre någon annans angelägenhet utan handlar om vår omedelbara miljö och försörjning. Det är inte någonstans långt bort utan det händer precis utanför vår dörr. Vi har ett gemensamt ansvar gentemot inte bara länets fiskare utan också mot framtida generationer av kustfiskare, säger Blekinges landshövding Sten Nordin.

Nästa steg blir att de bjuder in Jordbruksverket och Havs- och Vattenmyndigheten till en dialog om Östersjön. Mer kan du läsa här

Läs om den spännande utvecklingen längs Norrlandskusten:

Färre nätläggare – då blev det öringboom längs kusten

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Den digitala försäljningen av fiskekort ökar. Foto: Natsuki
Sportfiskarna växlar upp försäljningen av fiskekort

Sportfiskarna hoppas kunna bli en ännu större aktör inom digitala fiskekort. De har nu lanserat en helt ny version av Fiskekort.se. som ska vara både snabbare och enklare.

– Det känns väldigt bra att vi nu äntligen har en modern webbplats att erbjuda för köp och sälj av fiskekort. Detta är en viktig pusselbit i vårt centrala arbete med att tillgängliggöra fisket i Sverige, säger Sten Frohm, generalsekreterare på Sportfiskarna i ett pressmeddelande.

Ambitionen är enligt Sportfiskarna själva att komma närmare fiskeområdena och bli mycket bättre på kommunikation och support till alla som väljer att sälja sina fiskekort via Fiskekort.se. Webbplatsen sägs vara genomarbetad från grunden för att motsvara dagens krav och förväntningar på en e-handelsplats för fiskekort. Mycket tid och kraft har lagts på att fiskekortsköparen skall få en så bra och smidig upplevelse som möjligt.

Mer information kan du läsa här på Sportfiskarnas hemsida.

Du kanske även gillar detta