Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Genetisk kartläggning

Baltgene har upptäckt stora genetiska variationer bland Östersjöns gäddor. Havs -och vattenmyndigheten skall nu använda sig av forskningsresultatet vid inrättande av skyddsåtgärder. (Foto: Rudolf Svendsen)

Arter som lever i Östersjön uppvisar stora lokala variationer. Det visar en genetisk inventering av bland annat sill, gädda och sik som lever i havet.
Nyligen genomfördes den första stora genetiska inventeringen av Östersjön inom ramen för projektet Baltgene. Den visar att alla arterna har genetiska skillnader, inte bara mellan Östersjön och Atlanten utan även mellan olika delar av Östersjön.
Lokala bestånd av marina arter har ofta unika anpassningar till sin miljö. Musslor som håller till i en havsvik kan vara genetiskt specialanpassade till just den salthalt och de temperaturer och näringsförhållanden som råder där. Samma sak gäller blåstång eller gädda. För några arter kan de olika livsmiljöerna ligga så nära som några hundra meter ifrån varandra.

– Det här är viktig kunskap för att vi ska kunna förvalta de olika bestånden i Östersjön på bästa sätt i framtiden, säger Kerstin Johannesson, som samordnat det internationella projektet..
Tanken är att kunskaperna från Baltgene skall bli till hjälp när det gäller att utforma skyddsområden för olika arter eftersom man nu vet mer om hur variationen ser ut och upprätthålls.
Här kan du läsa tidigare notiser om Östersjön.
Baltgenes webbplats kan du läsa mer om projektet. (Engelska)
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nu kan öringar leta sig upp till nya lekplatser i Hargsån. Foto: Jon Sailer
Det är vår – släpp fiskarna och bäckarna loss!

Fiskevården är på frammarsch i Sverige. Såklart måste vi berätta om detta glädjeämne från Uppland, där Hargsån släpps fri efter 350 år i bojor.

Rubriken är en association till den svenska filmklassikern ”Släpp fångarne loss – det är vår!”.  Och nog förtjänade Hargsån att släppas loss efter så många århundranden. Ån har varit torrlagd i 350 år, ända sedan bruket vid Nerhammaren anlades.
Det 182 meter långa omlöp som nu öppnats kommer att ge lekvandrande fisk tillgänglighet till ett helt åsystem, med över 40 hektar våtmark och flera kilometrar med skogsbäckar.

Det är Upplandsstiftelsen som tillsammans med Sportfiskarna och Hargs bruk lyckats ro projektet i hamn.
Direkt efter färdigt arbete sågs havsöring gå upp och leka på de nyanlagda lekbottnarna. Dessutom noterades den rödlistade arten nejonöga som nu får bättre chans att klara sig, rapporterar Upplandsstiftelsen på sin hemsida. Här kan du även se ett filmklipp från SVT om händelsen!

Du kanske även gillar detta