Bekämpningsmedel som används inom jordbruk hamnar till slut i grundvatten och vattendrag. (Foto: Morgan Fihn) Bekämpningsmedel som används inom jordbruk hamnar till slut i grundvatten och vattendrag. (Foto: Morgan Fihn)[/caption] " /> Gift i vattnet | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Gift i vattnet
Bekämpningsmedel som används inom jordbruk hamnar till slut i grundvatten och vattendrag. (Foto: Morgan Fihn)

Bekämpningsmedel som används inom jordbruk hamnar till slut i grundvatten och vattendrag. (Foto: Morgan Fihn)

En ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, visar hur mycket rester av bekämpningsmedel som kan spåras i grundvattnet i Sverige. Studien omfattar perioden 1986-2014 och är den första i sitt slag.
Ett eller flera bekämpningsmedel återfanns i 36 procent av alla prover, främst rör det sig om äldre ämnen som funnits i så kallade totalbekämpningsmedel. Dessa ämnen är förbjudna i dag, säger Susanna Hogdin på HaV.
Studien ”Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 – 2014” har genomförts av Kompetenscentrum för kemisk bekämpning vid Statens lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala. Rapporten innehåller analyser över vilka halter och substanser som återfinns i Sveriges grundvatten och hur detta har förändrats sedan mitten av 1980-talet.
– Problem med förhöjda föroreningshalter i grundvatten är att de är svåra att reparera, säger Susanna Hogdin.
Bekämpningsmedel används exempelvis inom jordbruket, inom industrin och i hushållen. HaV-rapporten är inriktad på växtskyddsmedel, säger Susanna Hogdin på HaV.

HaV ger nu också ut en rapporten ”Kemiska bekämpningsmedel i Skånes ytvatten 1983-2014”. Även denna är gjord av Kompetenscentrum för kemisk bekämpning. Att studien fokuserar på situationen i Skåne beror på att det är Sveriges mest jordbruksintensiva län, cirka 60 procent av allt växtskyddsmedel som säljs i Sverige används här. Rapporten visar att här domineras fynden av bekämpningsmedelsrester från godkända bekämpningsmedel som idag används inom jordbruket.
– Halterna av bekämpningsmedelsrester i ytvatten tycks ligga på en konstant nivå och visar inte samma sjunkande trend som i grundvatten. Studien omfattar främst mindre vattendrag men även i de två större som ingår i analysen, Vege å och Skivarpsån, har fynd gjorts av bekämpningsmedel, säger Susanna Hogdin.

Här kan du läsa rapporten Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 – 2014

Här kan du läsa rapporten Kemiska bekämpningsmedel i Skånes ytvatten 1983-2014

 

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Så här såg det ut efter att Fortum stängt av vattnet i Väljeån. Foto: Privat
Fortum polisanmäls efter nolltappning i öringvatten

I somras fick människor vid Väljeån i Hälsingland rusa ut för att rädda sprattlande fisk, efter att vattnet plötsligt försvunnit på en sträcka av 2 kilometer. Nu har Länsstyrelsen i Gävleborg polisanmält Fortum för misstanke om brott mot miljöbalken.

Det var i juni 2020 som händelsen i Väljeån utspelade sig, där den lokala fiskevårdsföreningen befarar att flera årskullar av både harr och öring slogs ut. Det har gjorts stora insatser för fiskevården i det aktuella vattnet, och enligt vattendomen från 1950 ska minst en kubikmeter vatten per sekund alltid ska släppas.

Fortum erkände att en dammlucka stängts av misstag, men Länsstyrelsen i Gävleborg väljer ändå att polisanmäla bolaget för brott mot miljöbalken. Torrläggningen ska enligt länsstyrelsens bedömning medfört en påtaglig risk för skador på fisk och andra vattenlevande organismer.

– Bryter man mot en vattendom måste vi anmäla det så får miljöåklagaren göra en utredning på det här, säger Gustav Hartzell, handläggare på länsstyrelsens enhet för vattenverksamhet och fiske, till Hela Hälsingland.

Du kanske även gillar detta