Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Gifter i skånska bäckar

Länsstyrelsen hittade bekämpningsmedel i tio av tio provtagna vattendrag i Skåne. Värst drabbade var ett par viktiga havsöringslokaler, bland dem Råån vid Helsingborg.
Under maj till september i år har länsstyrelsen tagit prover i tio vattendrag i Skåne. Man fann rester av bekämpningsmedel i samtliga vattendrag och i drygt en tredjedel av fallen var halterna så höga att gränsvärdena överskridits.
– Vi hittade ofta många ämnen i varje prov, från flera olika sorters bekämpningsmedel. Men de ämnen vi analyserat är bara en bråkdel av de som används eftersom vi inte har kunnat testa för alla kemikalier, säger länsstyrelsens vattenhandläggare Pardis Pirzadeh.
Som mest hittade man 18 ämnen vid ett provtagningstillfälle. Detta var i Råån, en viktig reproduktionslokal för havsöringen. Andra hårt drabbade bäckar var Görslövsån, som rinner ut i Skälderviken, samt Välabäcken och Tuvebäcken på Österlen. Alla de provtagna vattendragen ligger i områden med intensivt jordbruk.
Svenne Andersson

Länsstyrelsen i Skåne hittade rester av bekämpningsmedel i samtliga tio vattendrag som man provtagit. (Foto: Svenne Andersson)


Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta