dioxin i lax från östersjön[/caption] " /> Giftig lax osäljbar | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Giftig lax osäljbar
dioxin i lax från östersjön

SVT Uppdrag Granskning har tittat närmare på östersjölaxen vid två tillfällen det senaste året, något som får konsekvenser för försäljningen av den giftiga laxen. (Foto: SVT Play)

Efter att SVT Uppdrag granskning sände sitt program om den giftiga östersjölaxen har försäljningen sjunkit drastiskt. Yrkesfiskarna har därför tagit saken i egna händer och menar nu genom en egen undersökning att fisken inte är giftig. Något som tillbakavisas av Livsmedelsverket.
Yrkesfiskare i Norrbotten har låtit ta prover på fet östersjöfisk. Resultatet visar lägre gifthalter än Livsmedelsverkets data. Nu menar yrkesfiskarna att fisken kan ätas med gott samvete, något som Livsmedelsverket bestämt tillbakavisar.
Emma Halldin Ankarberg är toxikolog på Livsmedelsverket och tycker inte att deras rekommendationer är överdrivna.

– Även om det skulle visa sig att laxen ligger väldigt lågt så är det fortfarande farligt att äta mycket fisk från Östersjön. Det är den ackumulerade effekten som räknas. Dioxin är ett av de giftigaste ämnena som finns, säger hon till Kuriren och NSD.
Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör barn, ammande/gravida och kvinnor i fertil ålder inte äta fisken mer än 2-3 gånger per år.
Läs hela artikeln i Kuriren och NSD.
Här hittar du fler notiser om dioxinfisk.
Morgan Fihn

FAKTA dioxin:
– Dioxin är ett av de starkaste gifterna man känner till.
– Bildas som biprodukt vid många kemiska processer. Bland annat vid förbränning av plast. Det finns ingen avsiktlig framställning av dioxiner.
– Användes av USA under Vietnamkriget för att få bort lövverket där man misstänkte att Vietcong gömde sig, då under namnet ”Agent Orange”. Efter kriget har väldigt många soldater på båda sidorna som blivit utsatta för agent orange blivit sjuka i olika sorters cancer.
– Lagras i kroppsfett.
– Cancerframkallande och kan ge leverskador.
– Drabbar i hög grad avkomma och forskning har visat att det kan ge upphov till försämrat korttidsminne hos spädbarn.

FAKTA Sverige – undantaget
2002 satte EU upp gränsvärden för hur mycket miljögifter fisken får innehålla för att marknadsföras och säljas i medlemsländerna. Sverige förhandlade då fram ett undantag från reglerna som innebär att svenskar, inom landet, både får äta och sälja fisken som i resten av EU anses alltför giftig.
Motkravet var att svenska myndigheter skulle gå ut med kostråd att barn och gravida inte ska äta laxen oftare än tre gånger om året. Och – yrkesfiskarna skulle inte tillåtas exportera fisken till EU.
I Finland och Lettland finns liknande undantag och hit får således fisken exporteras.
(Källa: Svt)

Relaterad nyhet från din region
13 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta