Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Giftkoll via fisklever

Ett enzym i fiskarnas lever ger en tidig varningssignal om att det finns miljögifter i vattnet. (Foto: Jens Bursell)

Fiskar kan fungera som tidiga varningssignaler för miljögifter i våra vatten. Forskare i Göteborg har funnit att ett enzym i levern ger snabbt utslag.
Vetenskapsradion rapporterar att forksaren Eva Albertsson har utvecklat en metod att mäta de biologiska effekterna av miljögifter. Hon gör det genom att mäta halterna av ett visst enzym som finns i fiskarnas lever.
Halten av enzymet CBR höjs kraftigt om fiskarna utsätts för miljögifter – en tidig varningssignal för gifter i vattnet.
Svenne Andersson

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta