[/caption] " /> Gigantisk kraftverksdamm orsakar tragedi i Belo Monte | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Gigantisk kraftverksdamm orsakar tragedi

I juni 2012 kunde orden "Pare Belo Monte" ses vid byggarbetsplatsen för den gigantiska kraftverksdammen. Orden betyder "Stoppa Belo Monte" och bokstäverna bestod av de 300 inhemska demonstranter som hade ockuperat byggarbetsplatsen. (Foto: Atossa Soltani/ Amazon Watch / Spectral Q)

Världens tredje största damm för vattenkraft byggs nu i Xingufloden, en biflod till Amazonas, Brasilien. Enligt tidningen The International kommer närmare 40 000 människor bli tvingade att flytta. Dessutom kommer oroande rapporter om kraftverkets omfattande produktion av växthusgas.
Ett unikt och ekosystem längs Xingu-floden är hotat. En enorm kraftverksdamm, Belo Monte, håller som bäst på att byggas – men takten har bromsats sedan 2005 då massiva protester och inleddes.

Foskare världen över är övertygade om att kraftverksdammen kommer att leda till oåterkalleliga och ödesdigra konsekvenser för Amazonas unika ekosystem – och de lokala ursprungsbefolkningar som är beroende av floden för överlevnad.

Vattenkraft + växthusgas = sant
Brasilianska regeringen hävdar enligt The International att Belo Monte är ett ”grönt projekt”, men oberoende forskare ger en helt annan bild. Projektet kräver förstörelse av mer än 1300 kvadratkilometer av floder och regnskog i en av världens mest varierade och känsliga ekosystem.
En rapport från International Rivers hävdar att vegetationen som förstörs tillsammans med översvämmad landmark släpper stora mängder metan, en växthusgas 25 procent mer potent per ton än koldioxid.
World Environment Magazine citerar en rapport från forskare vid Brasiliens nationella institut för rymdforskning som uppskattar att världens 52 000 största dammar producerar 104 miljoner ton metan per år, ungefär fyra procent av den totala människan orsakade utsläpp.
Notan för byggnationen lär enligt BBC landa på 22,5 miljarder dollar.
Läs mer här.
Vill du stödja kampen mot byggnationen? Klicka här och skriv på namninsamlingen.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta