Tobias Örling med grann öring. Tobias Örling med grann öring.[/caption] " /> Gigantisk öring | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Gigantisk öring
Tobias Örling med grann öring.

Tobias Örling med grann öring.

Tobias Örling från Rimforsa fångade en fantastisk havsöring på 12,6 kilo och 93 centimeter. Den högg på en Diamond King i blå färg tyngd med 50 gram bakom en planerboard.
Fångsten gjordes utanför Ystad den 1 maj. Tobias fiskade tillsammans med det välkända trollingteamet Nydalen från Vättern. Fisken vägdes i flera vittnens närvaro, bland annat välkända guiden Petter Larsson, i hamnen i Ystad.
Johan Abelsson

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta