Just nu:
Annons

Nyheter

4 veckor sedan Sverige Anders Lundin
Nu blir det mer fritt fram för fisk i Dalälvens och Limåns avrinningsområde.
Glädjedans i Dalarna – tre dammar rivs i ett svep

Trenden med att riva dammar i små vattendrag fortsätter. Nu meddelas det att Fortum river ut tre dammar i Dalarna, nämligen vid utloppen av sjöarna Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön i Leksands kommun.

Alla dessa dammar finns inom Dalälvens och Limåns avrinningsområde och ligger inom en sträcka på cirka 15 kilometer från varandra. Fortum meddelar att de i möjligaste mån ska bevara rådande vattennivåer och iordningsställa naturlika sjöutlopp med fria vandringsvägar för fisk och annan vattenanknuten fauna.

Just Limån ses som ett potentiellt värdefullt lek- och uppväxtområde för den skyddsvärda populationen av öring i Siljan.
– Vi är tacksamma för de viktiga synpunkter som sakägare kring Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön har lämnat, och att vi tillsammans kunnat arbeta fram en lösning som gynnar alla, säger Konrad Enckell, miljöexpert på Fortum, i ett pressmeddelande. När Mark- och miljödomstolens dom nu vunnit laga kraft, utan några överklaganden, så kan vi komma igång med arbetet.

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Jodå – flera sportfiskare har hjälpt till att städa upp längs Malmö kanal. Frågan om ett fiskeförbud kommer ändå att tas upp av Malmö stad. Foto: Privat
Malmö kanal: Så många röstade emot fiskeförbud

Ska fisket i Malmö kanal förbjudas? Nej, tycker över 450 människor som röstat emot förslaget. Men frågan kommer ändå att tas upp av Malmö kommun, trots att betydligt färre vill se ett förbud.

Fiskejournalen har tidigare skrivit om konflikterna kring fisket i Malmö kanal, där det vittnats om nedskräpning och allmän misskötsel. Det gick så långt att det skickades in ett medborgarförslag till kommunen, om att fisket skulle förbjudas i kanalen. Nu står det klart att förslaget kommer att tas upp i tekniska nämnden i Malmö stad, eftersom över 100 personer röstat ja till förslaget. De över 450 rösterna som tyckte annorlunda lyckades alltså inte stoppa förslaget från att gå vidare i processen. Beslut väntas under juni månad.

Det ska dock tilläggas att det tagits initiativ bland sportfiskare för att städa upp vid kanalen, vilket vi skrivit om i tidigare artiklar.
Här kan du se ett inslag i SVT om konflikten vid Malmö kanal.

Du kanske även gillar detta