Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Good ol´days

Mitt i den fantastiska våren besökte vi en av Västkustens vackraste platser för att kustfiska öring och näbbgädda. Resultatet var kanske inte storartat, men det gav en känsla av hur det en gång var vid den saltstänkta kusten.
Sex arter landade. Mest efterlängtad var nog årets första makrill som landades på Bohusberget av svenskt havsfiskes Grand old man, Jan Olsson. Mest överraskande var en välväxt fjärsing som slök skeddraget högt i vattnet med stor kraft. Öringen var svårtrugad och näbbgäddan huggvillig och talrik.
Bland gök och näktergal konstaterades att så här fint kustfiske kunde vi alltid ha om våra kustvatten förvaltats på ett riktigt sätt. En gång strök även blekan längs strömsatta stränder och torsken var vanlig i hela skärgården i maj. Rödspättan var storvuxen och mycket talrik i Bohusläns innerfjordar. I de djupa rännorna innanför Tjörn fångades pigghaj, havskatt och långa. Det var bättre förr.
Anders Nicander

Mästerfiskaren Jan Olsson visar glad upp årets premiärmakrill. (Foto: Anders Nicander)

Glade mästerfiskaren Jan Olsson visar upp årets premiärmakrill. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta