Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Gösfestival med höjt minimimått

Gösfestivalen i Åsunden har fått en del kritik, bland annat för att mycket smågös fångas och dödas. Tävlingsledningen har därför beslutat att höja minimimåttet i årets tävling.
När Gösfestivalen genomförs på Åsunden den 30-31 juli kommer arrangörerna att vara mycket noga med mätningen av fiskarna. Det blir endast tillåtet att väga in gösar mellan 55 och 75 centimeters längd.
Annars blir tävlingen sig lik med ett mycket fint prisbord och troligen kommer något team att åka hem 10 000 kronor rikare (om det blir minst 120 startande).
Mer info om Gösfestivalen hittar du på Dream Teams hemsida.
Svenne Andersson

Gösfestivalen brukar vara en trevlig, social tillställning där man träffas och trivs vid den natursköna Åsunden.

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta