Just nu:
Annons

Nyheter

8 månader sedan Sverige Robert Westin
Havsöringsfisket runt Gotland är alltmer populärt. Foto: Lars Vallin.
Gott om yngel i restaurerade öringsbäckar

Under försommaren har ett antal vattendrag på Gotland elfiskeinventerats. Syftet med elfisket var att följa upp dom fiskevårdsåtgärder som genomförts under de senaste åren. Resultaten är goda.

I Kvarneån, Snoderån, Sandaån, Gothemsån och Histillesån har olika restaureringsåtgärder genomförts, av Sportfiskarna, under de senaste två åren.

Åtgärderna har bestått i att rensa och luckra igenväxta delar på naturligt hårda bottnar och därefter, vid behov, återföra grus och sten. På detta sätt har man skapat passande lek- och uppväxtplatser för i första hand havsöring.

– Vid vårens och försommarens uppföljning i aktuella områden kunde vi konstatera höga tätheter av årsungar på alla fiskade sträckor. Det indikerar att åtgärderna fungerat bra och att leken i höstas var riktigt framgångsrik, skriver Lars Vallin.

Flera av de åtgärdade sträckorna ligger i nära anslutning till havet. Årets kull av öringsyngel har därför en förhållandevis enkel väg ut till havet innan torkan slår till.

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Finns det något hopp för Östersjötorsken? Ja, det hoppas aktörerna kring den nya forskningsstationen på Gotland. Foto: Laurence
Här är den nya vaggan för krisande Östersjötorsken

Många torskvänner riktar nu blickarna mot Gotland, där det pågår ett projekt som kan bli Östersjötorskens räddning. Sportfiskarna har nämligen fått de första torskarna levererade till sin forskningsstation Ar.

Det är SLU:s forskningsskepp Svea som kommit med en last, som kan visa sig vara sällsynt värdefull för Östersjöns ekosystem. Det handlar om 150 torskar, som till det yttre verkar vara i god kondition. De kommer nu att vara en levande del av demonstrationsprojektet ”ReCod-utsättning av småtorsk i Östersjön”.
Värd för projektet är Uppsala universitet, i samarbete med stiftelsen BalticWaters2030 och Sportfiskarna.

Förhoppningen är att de aktuella torskarna ska bli föräldrar till många yngel, som kommer att få simma ut i havet när de är redo. Sportfiskarnas projektledare Lars Vallin fick påhälsning av TV4 när torskarna släpptes ut i bassängerna.

– Tricket i det här projektet är att försöka knuffa torskens utveckling förbi äggstadiet som är en flaskhals. I forskningsstationen kommer äggen att utvecklas till yngel i de svarta behållarna i ett kylrum, berättar han i intervjun.

Här kan du se hela inslaget!

Du kanske även gillar detta