Det lönar sig att satsa på sportfiske och annat friluftsliv. Jönköping har utsetts till Sveriges friluftskommun 2020, där en medveten strategi var det vinnande konceptet. " /> Grattis fiskesatsande Jönköping – är årets friluftskommun! | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

10 månader sedan Sverige Anders Lundin
Sveriges fiskeguider slipper momshöjning. Här fiskeguiden Henrik Olsson från Jönköping.
Grattis fiskesatsande Jönköping – är årets friluftskommun!

Det lönar sig att satsa på sportfiske och annat friluftsliv. Jönköping har utsetts till Sveriges friluftskommun 2020, där en medveten strategi var det vinnande konceptet.

Jönköping har nosat på titeln i flera år, och nu var det alltså dags att kliva överst på tronen. Utmärkelsen delas ut av Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.

Jönköping är känd för att vara en fiskesatsande kommun, med omedelbar närhet till fiskeeldoradot Vättern.

– Denna fina utmärkelse hade inte varit möjlig utan alla fantastiska insatser och det engagemang som visas av medarbetare, enskilda friluftsidkare och det ideella föreningslivet, säger Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör, på kommunens hemsida.

Jönköpings kommun har ett friluftsråd med tjänstemän från olika förvaltningar som samverkar flitigt med föreningslivet och privat och offentlig sektor. Friluftsrådet arbetar enligt en tydlig strategi, där extra fokus ligger på att naturen ska vara tillgänglig för alla

Här är hela motiveringen till priset: 

”Kommunen har under en lång tid haft en hög ambitionsnivå i friluftslivsarbetet och under flera år placerat sig högt i rankingen. I årets undersökning visar de på en fortsatt långsiktigt hög ambitionsnivå genom en ny digital friluftsplan med tydlig koppling till friluftspolitiken och med tydliga prioriteringar för att kunna leverera ett rikt friluftsliv till sina medborgare genom planering, åtgärder och aktiviteter. Kommunen satsar på att göra friluftslivet tillgängligt för flera olika målgrupper, bland annat med fokus på barn och människor med olika former av funktionsnedsättning. I sitt arbete har kommunen visat på en bred samverkan med civilsamhället, akademien, offentliga och privata aktörer. Som ett innovativt exempel på samverkan har kommunen ingått ett ”idéburet offentligt partnerskap” med Sportfiskarna.”

Läs om fler kommuner som satsar på fisket:

Mella ska hitta rätta melodin för sportfisket i Kiruna

Relaterad nyhet från din region
9 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En undersökning visar att stöldrisken gör att båtägare inte byter till modernare motorer. Foto: Steve Adams
Så mycket släpper de svenska fritidsbåtarna ut

Bland de båtburna sportfiskarna pågår det en grön våg, där folk byter ut sina fossildrivna motorer till elmotorer. Men det finns fortfarande bromsar som gör att utvecklingen inte sker fullt ut.

Transportstyrelsen har tagit fram en undersökning kring båtmotorernas miljöpåverkan, med finansiering av Havs- och vattenmyndigheten. Det konstateras att bensinmotorer står för cirka 60 procent av koldioxidutsläppen och äldre tvåtaktare står för den största andelen utsläpp av kolväten.
Totalsiffran för de svenska fritidsbåtarnas utsläpp är 177 000 ton koldioxid och 2 100 ton kolväten.

Inom vissa områden ligger ekonomiska skäl bakom trögheten i utvecklingen. Båtägare behåller nämligen sina äldre tvåtaktsmotorer för att de är mindre stöldbegärliga än nyare fyrtaktsmotorer.
– En lösning på de här problemen kostar pengar, som knappast båtägarna själva kan stå för. Genom subventioner av miljövänligare bränsle, som idag är mycket dyrare per liter än ordinarie bränsle, skulle staten kunna snabba på utvecklingen mot ett mer miljövänligt båtliv, säger Lars-Åke Redéen, chefredaktör för tidningen Båtliv, vars artikel du kan läsa här.

Kartläggningen visar också att fler båtägare skulle kunna tänka sig att tanka miljövänligt om priserna vore lägre och bränslet mer tillgängligt på framför allt sjömackar. Här hittar du hela rapporten!

Du kanske även gillar detta