" /> Greenpeace skrotar EU-fisket | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Greenpeace skrotar EU-fisket

Det absolut största problemet med EU:s fiskepolitik är stödet till de våldsamt överdimensionerade fiskeflottorna. Därför ”skrotar” Greenpeace i dag en trålarmodell i Bryssel.
Nio av tio kommersiella fiskbestånd i Europas vatten är utsatta, överfiskade eller allvarligt hotade, skriver Greenpeace i ett pressmeddelande där man berättar om dagens aktion.
I samband med att EU:s fiskeministrar samlas för att besluta om fiskekvoter för bland annat Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön kommer Greenpeace att demonstrera. Aktionen sker i form av att Greenpeace-aktivisterna symboliskt skrotar en 25 meter lång modell av en fisketrålare.
EU:s fiskeflotta kan fånga mellan två och tre gånger mer än vad fiskbestånden tål. EU betalar ut gigantiska bidrag till framförallt Spaniens, Frankrikes och Italiens fiskeflottor. Lobbyister från dessa länder pressar hela tiden politikerna att besluta om större fiskekvoter än vad bestånden tål.
– Sveriges regering har insett problemet. Men ska haven räddas måste fiskeminister Eskil Erlandsson stå upp också i EU – annars drabbas även svenska havsområden och yrkesfiskare när Spaniens och Frankrikes stora, destruktiva fiskeflottor vill fortsätta med dårskapen, säger Jan Isaksson, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace.
Svenne Andersson

Greenpeace-aktivisterna kommer att symboliskt skrota "trålaren" Europa i Bryssel i dag. (Foto: Greenpeace)


Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta