Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Grönt i öst rött väst

WWF visar i sin pedagogiska guide ”Fisk till middag?” vilka fiskarter vi kan äta med gott samvete. Den stora positiva nyheten i år är att Östersjötorsk från det östra beståndet får godkänt.
Som ett trafikljus med grönt, gult och rött kan man läsa WWF:s guide. Torsken som kommer från östra delarna av Östersjön, det så kallade östra beståndet, anses numera i så gott skick att WWF alltså ger det grönt ljus. Det politiska trycket på att minska torskfisket i Östersjön har varit stort.
Annars lyser de svenska torskbestånden i illande rött. I Kattegatt är torsken på utrotningens brant och de allra flesta lokala bestånd av torsk som tidigare fanns längs Västkusten är utrotade.
Anders Nicander

 

Den ständigt aktuella torsken är fortfarande en symbol för överfisket i våra hav. ( Foto: Anders Nicander)

 

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta