[/caption] " /> Grossist slutar med scampi | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Grossist slutar med scampi

Fler och fler vänder ryggen till scampi, nu senast grossistföretaget Menigo. (Foto: Martin Falklind)

Menigo, ledande grossist inom mat och dryck, väljer att sluta sälja konventionellt odlad scampi. De är den första grossisten som aktivt tar detta ställningstagande.
– Det är mycket glädjande att en stor grossist som Menigo slutar sälja odlade jätteräkor, säger Kajsa Garpe på Naturskyddsföreningen.
Den odlade scampin, även kallat jätteräka och tigerräka, medför stora miljökonsekvenser i de länder där odling sker. Nu väljer en stor svensk grossist, Menigo, att sluta med försäljning av den miljövidriga räkan.
Kajsa Garpe är Svenska Naturskyddsföreningens expert på tropiska ekosystem och fiskefrågor. Såhär säger hon till Fiskejournalen angående grossistens beslut.
– Jag hoppas att andra grossister kommer att följa deras goda exempel, och inte befatta sig med en produkt som i så hög grad bidrar till att miljö och människor far illa.
För grossisten Menigo var beslutet inte alls svårt att ta.
– Vi vill vara delaktiga och driva mat- och klimatfrågorna framåt. Som en av Sveriges största matleverantörer har vi ett självklart ansvar i att bidra till ett hållbart fiske. Vi hoppas att vårt ställningstagande uppmuntrar fler att sluta med scampiförsäljningen”, säger Andreas Göthberg, vd på Menigo.

Scampin har blivit omtalad som en av de största miljöbovarna. Stora områden med Mangroveträd skövlas för att ge plats åt odlingsbassänger och efter några år så överges odlingen. Odlingen omöjliggör för lokalbefolkningen att kunna försörja sig på kustnära fiske. Det är en väldigt intensiv produktionsform och stora mängder antibiotika används för att kunna hålla sjukdomsbilden i odlingen i schack.
Naturskyddsföreningens hemsida hittar du mer information.
Missa inte tidigare nyheter om scampi.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta