Northland Resources gruva i Kaunisvaara i Pajala kommun. Northland Resources gruva i Kaunisvaara i Pajala kommun.[/caption] " /> Gruvföretaget Northland Resources får skarp kritik | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Gruvföretaget Northland Resources får skarp kritik
Northland Resources gruva i Kaunisvaara i Pajala kommun.

Northland Resources gruva i Kaunisvaara i Pajala kommun.

Krisdrabbade Northland, som i dag bedriver verksamhet vid Tapuli dagbrott och Kaunisvaara anrikningsverk i Norrbotten, planerar också exploatering av en järnmalmfyndighet i finskas Kolari och i Hannukainen, ett område i gränstrakterna några mil nordost om Pajala.
Ansökningar om fortsatt verksamhet i Finland har begärts. På detta har svensk-finska gränsälvskommissionen yttrat sig i frågan, en begäran från naturvårdsverket. Yttrandet från kommissionen är en svidande kritik till gruvföretaget, där man bland annat menar att företaget inte har utrett hur laxens- och öringens reproduktionsmöjligheter kommer att påverkas/förändras. Därtill påpekas att skadliga ämnen som bl a kadmium, koppar, nickel, och möjligtvis också uran kommer att skada ägg och yngelproduktionen, skriver NSD.
Utöver detta misstänker gränsälvskommissionen att vattenkvaliteten i torneälvssystemet kommer att försämras, en resurs som idag används till dricksvattenproduktion.

Westrin larmade
Författaren och debattören Gunnar Westrin slog tidigt larm om för höga utsläpp av kontaminerat vatten från gruvan i Kaunisvaara, ut i Muonioälven.
Med det förorenade gruvvattnet följer bland annat ammoniak, allehanda tungmetaller och svavel. Ammoniak i gruvhantertingen kommer oftast från sprängmedlet. Ämnet kan vara både försurande men oftast övergödande. Vid försurande miljöer får bland andra tungmetalljonerna vidlyftigare rörelser och ”jagar” helt enkelt bort kalken, i det här fallet de livsviktiga kalciumjonerna. Tungmetalljonerna är också försurande i sig. Vid låga pH-värden blir tungmetalljonerna allt mer aggressiva och ger bland annat negativa effekter på fisk- och fågelreproduktionen. Kalken försvinner, som bland är grunden för byggmaterialet i fisk- och fågelägg.
Mer läsning hittar ni här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
5 minuter sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta