Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Gudenån slipper fri

Ett kraftfullt initiativ av kommunerna runt Gudenån ser ut att äntligen öppna upp ån för de laxar och havsöringar som försöker vandra upp från Kattegatt.
Gudenån är Danmarks längsta vattendrag och en viktig reproduktionslokal bland annat för lax och havsöring. Men vandringsfiskarnas väg spärras vid kraftverket Tangeverket i Bjerringbro. Ovanför vandringshindret finns mycket fina lek- och reproduktionslokaler.
Det danska sportfiskeförbundet har i åratal kämpat för att få bort dammbyggnaden och släppa Gudenån fri. Men de har stött på mothåll, inte bara från kraftverksägarna utan även från lokalpolitiker som velat behålla kraftverksdammen, Tange sjö.
Men nu har alltså de sju kommunerna längs Gudenån kommit med ett förslag som kan lösa knuten; de vill bygga ett långt omlöp, förbi hela sjön.

– Sett från rent naturmässig synpunkt så är det klart att en tömning av sjön och återställande av Gudeåns ursprungliga lopp skulle vara det optimala, men vi har förståelse för att det finns en lokalpolitisk önskan om att bevara Tange sjö, säger Verner W Hansen, som är ordförande för Danmarks Sportsfiskerforbund.
Svenne Andersson

Ett långt omlöp kan vara lösningen för de laxar och öringar som försöker vandra i Gudenån.

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta