I våra svenska kallare vatten förekommer ett tiotal arter av hajar regelbundet. Nu finns en guide till hajar och rockor. " /> Guide för hajar och rockor | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Om du fångar en haj eller rocka, kan du ta hjälp av den nya guiden att bestämma fisken. Sätt dock alltid tillbaka den.
Guide för hajar och rockor

I våra svenska kallare vatten förekommer ett tiotal arter av hajar regelbundet. Nu finns en guide till hajar och rockor.
Senaste 150 åren finns det rapporter om fynd av ett 30-tal arter av hajar och rockor i svenska vatten. Totalt finns drygt 1100 arter i hela världen.
– Tyvärr har bestånden av såväl hajar och rockor minskat kraftigt under lång tid, främst på grund av storskaligt fiske. Flera av de arter som tidigare var vanliga har blivit mycket ovanliga, säger Mikael Svensson på ArtDatabanken.

Flera av de arter som tidigare var vanliga har blivit mycket ovanliga.

Mer kunskap om de hotade arterna behöver tas fram och det behövs att fler människor rapportera in sina fynd. Men, särskilt rockor kan vara svåra att artbestämma och det har saknats lättillgänglig information om hur man känner igen dem. HaV och ArtDatabanken har därför tagit fram en bestämningsguide som gör det möjligt att identifiera de arter av broskfiskar, det vill säga hajar, rockor och havsmusfiskar, som är kända från svenska vatten.

– Vi hoppas att de som läser guiden vill hjälpa till genom att rapportera sina observationer på Artportalen som är ett nationellt rapportsystem, säger Anna Karlsson, utredare på HaV.

 

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta