I våra svenska kallare vatten förekommer ett tiotal arter av hajar regelbundet. Nu finns en guide till hajar och rockor. " /> Guide för hajar och rockor | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Om du fångar en haj eller rocka, kan du ta hjälp av den nya guiden att bestämma fisken. Sätt dock alltid tillbaka den.
Guide för hajar och rockor

I våra svenska kallare vatten förekommer ett tiotal arter av hajar regelbundet. Nu finns en guide till hajar och rockor.
Senaste 150 åren finns det rapporter om fynd av ett 30-tal arter av hajar och rockor i svenska vatten. Totalt finns drygt 1100 arter i hela världen.
– Tyvärr har bestånden av såväl hajar och rockor minskat kraftigt under lång tid, främst på grund av storskaligt fiske. Flera av de arter som tidigare var vanliga har blivit mycket ovanliga, säger Mikael Svensson på ArtDatabanken.

Flera av de arter som tidigare var vanliga har blivit mycket ovanliga.

Mer kunskap om de hotade arterna behöver tas fram och det behövs att fler människor rapportera in sina fynd. Men, särskilt rockor kan vara svåra att artbestämma och det har saknats lättillgänglig information om hur man känner igen dem. HaV och ArtDatabanken har därför tagit fram en bestämningsguide som gör det möjligt att identifiera de arter av broskfiskar, det vill säga hajar, rockor och havsmusfiskar, som är kända från svenska vatten.

– Vi hoppas att de som läser guiden vill hjälpa till genom att rapportera sina observationer på Artportalen som är ett nationellt rapportsystem, säger Anna Karlsson, utredare på HaV.

 

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta