[/caption] " /> Gullmarn rocka(r) | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige nicander
Gullmarn rocka(r)

Den lilla klorockan rullade ihop sig till en boll och satte sig på isen. (Foto: Anders Nicander)

Senaste tider har det fina fisket i Gullmaren locka folk från när och fjärran till Västkusten. Mångfalsfisket efter sill, makrill och vitling lockar de flesta medans den här lilla krabaten lockar de riktiga entusiasterna.
Klorocka står högt på många salta artjägares önskelista och förra året avslöjades att Skredsvik i Gullmaren var hemvist för den taggbeprydda broskfisken. Området där så gott som alla rockor fångats är mycket begränsat och vi kan gissa att en del fiskar fångats – och återutsatts – mer än en gång.
Enligt uppgifter från de provtrålningar som gjorts i Gullmaren är klorockan vanlig även i andra lokaler än vid Skredsvik.
Detta exemplar fångades vid vitlingfiske, med en sillstrila som agn helt på botten. När rockan kom upp på antog den formen av en boll och ”satte” sig på isen. Detta beteende har iakttagits vid andra tillfällen och den troligaste förklaringen är att rockan gör sig svår att svälja för en fiende.
Läs mer om havsfiske.
Anders Nicander

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta