Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige nicander
Gyllene tillfälle

Ska kusttorsken ges en chans att komma tillbaka eller hamna i frysboxen? (Fotot: Anders Nicander)

Ska kusttorsken ges en chans att komma tillbaka eller hamna i frysboxen? (Fotot: Anders Nicander)

Fiskeriverket har lovat mycket när det gäller att återetablera fiskbestånden längs Västkusten. Samtidigt kommer försiktigt positiva tecken på återhämtning av kusttorsken. Gör Fiskeriverket det man lovar kan vi se fram emot en ljus framtid för svenskt kust- och havsfiske.
Efter år av överfiske och vanvård av havet har vi kommit till en vändpunkt. Dels finns det en bred politisk enighet om att kraftfulla åtgärder måste till, dels har alla som fiskar, med undantag av en lite grupp verklighetsförnekande yrkesfiskare, samma bild av vad som är problemet. Fiske med massfångstredskap har tillåtits fortsätta i känsliga kustmiljöer trots att bestånden utarmats och till stora delar försvunnit.
Alla satsningar på att återintroducera kustens fiskbestånd måste följas av stopp för fiske med mängdfångande redskap. Vad spelar det för roll att vi ser en viss ökning av småtorsken i fjordarna om det bara betyder att det fiskas mer efter den? Det finns många exempel på kustsamhällen där rykten om att det finns en fisk att fånga genast leder till att varenda tillgängligt garn läggs i för att fånga den. Fiskeriverket har ett gyllene tillfälle för att naturen gett oss ett gynnsamt läge. Med det hjälper inte om man inte samtidigt begränsar de girigas möjligheter att ruinera det man försöker bygga upp. Uppfattningen att alla har rätt att fylla sin frys med fisk hör till det förgångna. Har Fiskeriverket modet att var den som berättar det?
Anders Nicander

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta