Kalkning Hökensås[/caption] " /> Habo Sportfiskeklubb kalkar sina klubbsjöar | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Habo Sportfiskeklubb kalkar sjöar
Kalkning Hökensås

Thomas Palm sprider kalk på Södra Kroksjöns is. (Foto: Jan - Åke Fritzson)

Sportfiskarna:
Habo SFK kalkar för att kunna bedriva sportfiske i sina sjöar på Hökensås, kalkningen syftar till att ge utplanterad fisk tillräckligt gynnsamma förhållanden för att kunna leva i sjöarna.
Försurningen har drabbat sydvästra delen av landet extra hårt. Trots kraftigt minskade nerfall av försurande ämnen går återhämtningen långsamt här och i många vatten måste kalkningen fortsätta under överskådlig tid för att upprätthålla tillräckligt bra förhållanden för fisk och andra vattenlevande organismer.
Förutom den nationella kalkningsverksamheten som har en strikt inriktning på att bevara biologiska värden och skydda naturligt förekommande försurningskänsliga arter så kalkas det även för att gynna sportfiskets och friluftslivets värden. Ett exempel på detta är Habo Sportfiskeklubb som själva kalkar tre av sina klubbsjöar på Hökensås för att upprätthålla en gynnsam vattenkemi för utplanterad fisk som öring och regnbåge. Kalkningen bedrivs främst med egna medel och i samarbete med Habo kommun, kalkningen har tidigare även beviljats medel från Sportfiskarnas Fiskevårdsfond.

– Hösten 2011 var pH-värdet i sjön Surgölen nere på pH 5,1, en nivå där fisken mår dåligt och få organismer kan leva i sjön. Klubben gjorde en insats med kalkning på Surgölens is i mars 2012 och senare under hösten kalkades alla sjöarna i samarbete med Habo kommun. Södra Kroksjön har under flera år legat stabilt på pH 6,5 vilket var fallet hösten 2011 och våren 2012, berättar Lennart Grann, sekreterare i Habo SFK.
Den gångna sommarens nederbördsmängder var dock bevisligen sura för mer än badgäster och semesterfirare. Trots att Södra Kroksjön fick fyra ton kalk med hjälp av helikopterspridning i september 2012 var pH-värdet i november nere i 5,9 och den mätning som gjordes före lördagens kalkning visade på 6,1.  Men med de två ton kalk som spreds på isen i helgen bör sjön kunna ”överleva” sommaren. Nästa kalkning sker till hösten i samarbete med Habo kommun.
– Klubbens medlemmar börjar få rutin på kalkning från isen. I lördags spreds två ton kalk fördelat på 25 kilos säckar ut på mindre än en timma och därefter bjöds det på korv i vårsolen vid vindskyddet, avslutar Lennart Grann.
www.sportfiskarna.se

 

Relaterad nyhet från din region
23 timmar sedan Sverige Anders Lundin
SportfiskeSverige Online 2021 ska innehålla både livefiske och digital shopping om den blir av.
Freewater kastar loss mot digital sportfiskemässa

Sportfiskemässan blev som bekant inställd med anledning av pandemin – men nu planeras det i stället en digital variant i annan regi. Det är Freewater Pictures som hoppas ro i land en satsning samma datum 19–21 mars, under namnet SportfiskeSverige Online 2021.

Det är Oskar Stenberg och det övriga gänget i Freewater Pictures som vill samla branschen i digital form, nu när den fysiska mässan inte blir av. Sista spiken är inte inslagen ännu, men förhoppningsvis kan de ge grönt ljus inom kort.
– Vi har arrangerat ett flertal digitala mässor som blivit lyckade, och vi har ett koncept som vi tror kommer fungera i större skala också, berättar Oskar för Fiskejournalen.

De hoppas på ett 50-tal utställare och 30 betesbyggare, och själva basen för sändningen kommer att vara vid en marina där det finns öppet vatten, med livefiske och demonstrationer av både båtar och utrustning. Det kommer att ske under så säkra former som möjligt, och det är därmed inte öppet för allmänheten att komma just dit.
– Vi måste ha höga mål, men vi har testat oss fram med flera olika databaser och system som vi vet fungerar. Det mässor vi haft hittills har gett väldigt bra försäljning för utställarna.

Just nu raggar Freewater Pictures fler utställare och intressenter, och förhoppningen är att även Sportfiskemässan ska haka på så småningom.
–  Jag tror faktiskt att de fysiska mässorna kommer ett ha en parallell digital variant i framtiden. Det är på tiden att sportfisket digitaliseras, och jag hoppas folk känner att vi gör en bra sak för branschen, hälsar Oskar Stenberg.

Du kanske även gillar detta