Halland är ett landskap med mycket hav och rinnande vattendrag. Men fisken har svårt att nå havet. Foto: Mikael Tigerström/CC Halland är ett landskap med mycket hav och rinnande vattendrag. Men fisken har svårt att nå havet.
Foto: Mikael Tigerström/CC[/caption] " /> Halland håller inte koll på kraftverk | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Halland håller inte koll på kraftverk
Halland är ett landskap med mycket hav och rinnande vattendrag. Men fisken har svårt att nå havet. Foto: Mikael Tigerström/CC

Halland är ett landskap med mycket hav och rinnande vattendrag. Men fisken har svårt att nå havet.
Foto: Mikael Tigerström/CC

I Halland finns över 200 kraftverk som inte har tillstånd. Länsstyrelsen i Halland har valt den passiva vägen och Älvräddarna undrar nu varför.
Älvräddarna träffade Lena Sommestad, Hallands Landshövdning den 26 mars. Samtalet handlade om varför det går så långsamt med tillsynen av de över 200 kraftverk och dammar som inte har tillstånd i Halland. Älvräddarna menar att frågan är högst prioriterad, eftersom alla dessa verksamheter är vandringshinder för fisk och dessutom oftast massakrerar t.ex. ålar som ska vandra ner till havet för vidare färd till Sargassohavet.
Hittills har Länsstyrelsen i Halland förelagt åtta kraftverksägare att söka miljöbalkstillstånd. Nu vill man avvakta för att se hur det går med dessa fall, som samtliga har överklagats av ägarna till kraftverken.
– Vi har inte tid att vänta. Senast år 2021 ska alla dessa vandringshinder och många fler ha åtgärdats om vi ska nå EU:s miljömål i vattendirektivet. I Fylleån, som också är ett Natura 2000-område, ska målen uppnås i år, så i det fallet begår Sverige ett fördragsbrott redan 1 januari 2016, menar Christer Borg.
Lyssna på en intervju med Christer Borg på P4 Halland.

Maria Ålander

 

 

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Så här såg det ut efter att Fortum stängt av vattnet i Väljeån. Foto: Privat
Fortum polisanmäls efter nolltappning i öringvatten

I somras fick människor vid Väljeån i Hälsingland rusa ut för att rädda sprattlande fisk, efter att vattnet plötsligt försvunnit på en sträcka av 2 kilometer. Nu har Länsstyrelsen i Gävleborg polisanmält Fortum för misstanke om brott mot miljöbalken.

Det var i juni 2020 som händelsen i Väljeån utspelade sig, där den lokala fiskevårdsföreningen befarar att flera årskullar av både harr och öring slogs ut. Det har gjorts stora insatser för fiskevården i det aktuella vattnet, och enligt vattendomen från 1950 ska minst en kubikmeter vatten per sekund alltid ska släppas.

Fortum erkände att en dammlucka stängts av misstag, men Länsstyrelsen i Gävleborg väljer ändå att polisanmäla bolaget för brott mot miljöbalken. Torrläggningen ska enligt länsstyrelsens bedömning medfört en påtaglig risk för skador på fisk och andra vattenlevande organismer.

– Bryter man mot en vattendom måste vi anmäla det så får miljöåklagaren göra en utredning på det här, säger Gustav Hartzell, handläggare på länsstyrelsens enhet för vattenverksamhet och fiske, till Hela Hälsingland.

Du kanske även gillar detta