Halland är ett landskap med mycket hav och rinnande vattendrag. Men fisken har svårt att nå havet. Foto: Mikael Tigerström/CC Halland är ett landskap med mycket hav och rinnande vattendrag. Men fisken har svårt att nå havet.
Foto: Mikael Tigerström/CC[/caption] " /> Halland håller inte koll på kraftverk | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Halland håller inte koll på kraftverk
Halland är ett landskap med mycket hav och rinnande vattendrag. Men fisken har svårt att nå havet. Foto: Mikael Tigerström/CC

Halland är ett landskap med mycket hav och rinnande vattendrag. Men fisken har svårt att nå havet.
Foto: Mikael Tigerström/CC

I Halland finns över 200 kraftverk som inte har tillstånd. Länsstyrelsen i Halland har valt den passiva vägen och Älvräddarna undrar nu varför.
Älvräddarna träffade Lena Sommestad, Hallands Landshövdning den 26 mars. Samtalet handlade om varför det går så långsamt med tillsynen av de över 200 kraftverk och dammar som inte har tillstånd i Halland. Älvräddarna menar att frågan är högst prioriterad, eftersom alla dessa verksamheter är vandringshinder för fisk och dessutom oftast massakrerar t.ex. ålar som ska vandra ner till havet för vidare färd till Sargassohavet.
Hittills har Länsstyrelsen i Halland förelagt åtta kraftverksägare att söka miljöbalkstillstånd. Nu vill man avvakta för att se hur det går med dessa fall, som samtliga har överklagats av ägarna till kraftverken.
– Vi har inte tid att vänta. Senast år 2021 ska alla dessa vandringshinder och många fler ha åtgärdats om vi ska nå EU:s miljömål i vattendirektivet. I Fylleån, som också är ett Natura 2000-område, ska målen uppnås i år, så i det fallet begår Sverige ett fördragsbrott redan 1 januari 2016, menar Christer Borg.
Lyssna på en intervju med Christer Borg på P4 Halland.

Maria Ålander

 

 

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta