En magnifik gäddhona på omkring 10 kilo som nyligen simmade upp i våtmarken. (Foto: Olof Silvande) En magnifik gäddhona på omkring 10 kilo som nyligen simmade upp i våtmarken. (Foto: Olof Silvande)[/caption] " /> Hälsa på i gäddfabriken | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Hälsa på i gäddfabriken
En magnifik gäddhona på omkring 10 kilo som nyligen simmade upp i våtmarken. (Foto: Olof Silvande)

En magnifik gäddhona på omkring 10 kilo som nyligen simmade upp i våtmarken. (Foto: Olof Silvande)

Sportfiskarna arbetar för att fylla skärgårdsvikar och kustområden med tunga gäddor och stora abborrstim. Samtidigt motverkas övergödning och den biologiska mångfalden gynnas. Sportfiskarnas Rovfiskprojekt är ett av Sveriges största pågående naturvårdsprojekt i vattenmiljöer.
Lördagen den 5 april arrangerar Sportfiskarna och Värmdö kommun en våtmarksdag vid Hemmesta sjöäng där provfiske nu genomförs. Med start kl. 10:00 kommer Tobias Fränstam från Sportfiskarna att berätta om gäddan och om hur en gäddfabrik fungerar. Med start från kl. 10.30 vittjas fiskfällan för att se om det är några fiskar som är på väg upp till våtmarken för att leka. Med stor sannolikhet kommer vi att kunna visa upp hur det går till då en gädda vägs, mäts och återutsätts i våtmarken och med lite tur kanske vi även ser gäddlek i våtmarken.

Våtmarker är så viktiga för fisk att de kan kallas gäddfabriker. I delar av landet har tyvärr upp mot 90 procent av våtmarkerna försvunnit. Sportfiskarna arbetar med att restaurera våtmarker för fisk längs hela ostkusten. Forskning visar på förbluffande goda resultat. Bara ett år efter restaureringen av en våtmark i Kalmarsund hade produktionen av gäddyngel ökat från 3 000 till 65 000. Just tillgången på fisk som nappar eller slår i vassen är för många i Sverige ett av de viktigaste tecknen på ett friskt hav.

Våtmarker fungerar också som naturens egna reningsverk och tar bort näringsämnen ur vattnet vilket motverkar övergödning. Många fåglar och insekter trivs bra i våtmarker. Sportfiskarnas arbete gynnar därför den biologiska mångfalden i stort.

Beräkningar visar på att åtgärdsbehovet i kustnära sötvattensmiljöer enbart för arterna gädda och abborre ligger i storleksordningen 700 miljoner kronor. Det totala åtgärdsbehovet för olika typer av vattenmiljöer och målarter är mångdubbelt större. De statliga pengarna är inte tillräckliga och det är osäkert om Sportfiskarnas arbete kommer att kunna fortsätta i samma omfattning.

Under träffen bjuder Sportfiskarna på saft och grillad korv. Varmt välkomna!
Hemmesta sjöäng är ett naturvårdsprojekt som startades 2012 av Värmdö kommun. Syftet med projektet var att restaurera våtmarken för att bland annat återskapa goda häckningsmöjligheter för fåglar samt lekområden för fisk. Den tidigare problematiken med hastigt avvikande vattennivåer kan nu regleras för att bibehålla naturliga vattennivåer.

Hitta till våtmarken
Karta till Hemmesta sjöäng: http://kartor.eniro.se/m/nK0bI

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta