Den danska ön Fyn har blivit 500 000 havsöringar rikare. Åtminstone hoppas man det. För att skydda smolten så har man satt ut vakter – med uppgift att skrämma bort skarv. " /> Här sätts öringvakter ut i kampen mot skarven | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Anders Lundin
Preben Sørensen, Svendborg Sportsfiskerforening, med en skarvskrämmare. Foto: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune.
Här sätts öringvakter ut i kampen mot skarven

Den danska ön Fyn har blivit 500 000 havsöringar rikare. Åtminstone hoppas man det. För att skydda smolten så har man satt ut vakter – med uppgift att skrämma bort skarv.

Det är inte bara i Sverige som skarvdebatten går het. Även i Danmark anses fågeln vara ett stort hot mot framför allt havsöringen, och i väntan på andra lösningar så skyddar man helt enkelt sina simmande silverklimpar med hjälp av vakter. De 500 000 fiskynglen som nu satts ut i flera vattendrag på Fyn kommer att övervakas minst i två-tre dygn av mänskliga patruller, från soluppgång till solnedgång. Dessutom har det satts upp fågelskrämmor längs vattendragen där fisken planterats ut. Det hela är ett samarbete mellan Svendborg Sportsfiskerförening, Havørred Fyn och Svendborgs kommun.
Biologen Terkel Broe Christensen, Svendborgs kommun, har stora förhoppningar om att skrämselkampanjen ska ge goda resultat:

– Problemen med skarven är känd bland alla sportfiskare, därför är det här initiativet på Fyn rätt väg framåt och det följs med stort intresse i resten av landet. Särskilt här på Syd-Fyn har vi stora problem med skarv, eftersom vi har en av Danmarks största skarvkolonier vid Brændegaard Sø vid Vester Åby, berättar han.

Läs om framgångar inom det svenska sportfisket:

Hoppet har tänts kring konflikten i Byske

Relaterad nyhet från din region
1 timme sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta