Sverige är som bekant ett avlångt land, vilket inte minst manifesteras genom fiskarnas livscykler. I södra Sverige är det efterlekstider nu, medan skådespelet precis har börjat i exempelvis Jämtland. " /> Harrlek – härligt nöje för både små och stora fiskare | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Anders Lundin
Harrens livspussel läggs nu av länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten. Foto: Anders Lundin
Harrlek – härligt nöje för både små och stora fiskare

Sverige är som bekant ett avlångt land, vilket inte minst manifesteras genom fiskarnas livscykler. I södra Sverige är det efterlekstider nu, medan skådespelet precis har börjat i exempelvis Jämtland.

Tre harrar försöker komma överens. Foto: Anders Lundin

Storsjön i Jämtland är mest känd för Storsjöodjuret och sina grova öringar, som lockar sportfiskare till bland annat Kvissleströmmarna och Dammån. Men under våren är det en annan populär fisk som är i fokus – nämligen harren.

Storsjön har många små biflöden, där tusentals harrar vandrar upp för att reproducera sig. Det har gjorts omfattande restaureringsarbeten i flera små vattendrag, och resultatet kommer även allmänheten till godo. Både små och stora fiskintresserade kan smyga längs bäckarna i Östersundsområdet och spana på grov harr, och för många är just detta inkörsporten till ett vidare fiskevårdsintresse.

Tidigare denna vecka var exempelvis Jämtlands Unga Sportfiskare samlade vid Mjällebäcken på Frösön för att spana på lekande harr, och även om snöflingor störde sikten något så fick alla se vad de kommit för. Snön och nederbörden var i själva verket nyttig, eftersom det fyller på med behövligt vatten så att fiskarna lättare tar sig över strandzonerna.

Jämtlands Unga Sportfiskare harrspanade. Foto: Anders Edström

Så ge er ut och spana på skådespelet du också – men var försiktig så att du inte skrämmer fisken i onödan!

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta