HaV föreslår att fler parter ska bidra till kontrollen av vatten genom en vattenkontrollavgift. Foto: Bengt Ekman / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå
HaV föreslår att fler parter ska bidra till kontrollen av vatten genom en vattenkontrollavgift.
Foto: Bengt Ekman / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå[/caption]HaV vill förbättra miljöövervakningen av Sveriges sjöar, vattendrag och kustnära vatten. " /> HaV föreslår bättre övervaking av vatten | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
HaV föreslår bättre övervaking av vatten

HaV föreslår att fler parter ska bidra till kontrollen av vatten genom en vattenkontrollavgift. Foto: Bengt Ekman / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå


HaV föreslår att fler parter ska bidra till kontrollen av vatten genom en vattenkontrollavgift.
Foto: Bengt Ekman / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå

HaV vill förbättra miljöövervakningen av Sveriges sjöar, vattendrag och kustnära vatten.
Det svenska miljöövervakningssystemet skapades i en tid när fokus främst låg på punktutsläpp som industrier och reningsverk. Idag vet vi att även diffusa källor som lantbruk, transporter och fysisk påverkan som vattenkraft, dammar, dikning och muddring har stor påverkan på våra vattenmiljöer.
– Vi behöver samla in mer information och data för att få en helhetsbild. Mycket av den information som samlas in i dag utnyttjas inte alltid till fullo och den kan vara svår att ta del av, säger Anna Jöborn på HaV, Havs- och vattenmyndigheten.
– Ofta mäter man också olika saker och använder sig av olika mätmetoder i olika delar av landet. Vi behöver komma tillrätta med dessa brister för att underlätta arbetet med att nå de svenska miljömålen.
Regeringen har därför gett HaV i uppdrag att bland annat se över hur vi i Sverige bättre kan samordna mätningar och insamling av data. HaV lägger nu fram förslag och åtgärder till förbättringar i sin rapport ”Vattenanknuten recipientkontroll”.

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Savage Gear söker nu en sportfiskare på heltid i Sverige. Foto: Pressbild
Ännu en proffsfiskare får chansen i Sverige

Här kommer ett arbetstillfälle som bör vara många sportfiskares våta dröm. Det är nämligen Savage Gear som söker en svensk sportfiskare på heltid – alltså ett avlönat proffs.

Företeelsen med heltidsanställda sportfiskare är relativt ovanlig i Norden, och nyligen blev varumärket Westin pionjärer när de anställde Daniel Nilsson för att fiska på heltid.
Nu hakar alltså även Savage Gear på tåget. De ska nämligen förstärka sin marknadsavdelning med en ”innovativ och trendskapande sportfiskare”, som de själva beskriver det.

En ”fiskmagnet”
”Du kommer resa runt i Sverige i jakten på de vildaste fiskarna och fisket du kan tänka dig. Du måste vara en riktig fiskmagnet, gäddor, abborrar och gösar måste älska dig. Men du måste också ha färdigheter i fisket efter predatorer längs våra kuster”, står det i pressmeddelandet.

Den som får jobbet kommer att vara ansvarig för att bygga egna sociala mediekanaler för att inspirera sportfiskare runt om i landet, samt att producera bildmaterial.

Här kan du läsa mer om tjänsten!

Du kanske även gillar detta