Enligt Internationella havsforskningsrådet (ICES) är bestånden av vild lax svaga i flera av Sveriges älvar. (Copyright NWCouncil/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License) Enligt Internationella havsforskningsrådet (ICES) är bestånden av vild lax svaga i flera av Sveriges älvar. (Copyright NWCouncil/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License)[/caption] " /> HaV föreslår nya kustfiskebestämmelser för lax | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
HaV föreslår nya kustfiskebestämmelser för lax
Enligt Internationella havsforskningsrådet (ICES) är bestånden av vild lax svaga i flera av Sveriges älvar. (Copyright NWCouncil/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License)

Enligt Internationella havsforskningsrådet (ICES) är bestånden av vild lax svaga i flera av Sveriges älvar. (Copyright NWCouncil/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License)

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) föreslår ändring av kustfiskebestämmelserna för lax. Den Svenska kvoten för lax för år 2014  är 29 856 laxar. Av dessa ska 20 000 fångas i Bottenviken, 8 500 i Bottenhavet och utanför Emån och Mörrumsån får endast 400 laxar fångas, då bestånden av vildlax anses svaga här. Förslaget är ytterligare ett steg i rätt rickning och välkomnas av organisationen Östersjölaxälvar i Samverkan.
I Sverige finns det 15 östersjöälvar som av ICES, internationella havsforskningsrådet, klassas som älvar med självreproducerande bestånd av lax. Torne, Kalix och Vindeln är älvar som redan idag uppvisar någorlunda starka bestånd medan de övriga av landets laxälvar fortfarande har svaga och i vissa fall direkt hotade bestånd.

Sverige med Torneälven inräknat står för hela 95 procent av Östersjöns totala vildlaxproduktion. Till detta sätter Östersjöländerna tillsammans årligen ut nära fem miljoner odlade laxungar som kompensation för de utbyggda älvarna.
– Trots dessa enorma utsättningar så består enligt ICES rapporter yrkesfiskarnas laxfångster av cirka 70 procent vild lax, säger Thomas Johansson, Ordförande för Östersjölaxälvar i Samverkan.

Svaga bestånd
Det förslag som HaV nu kommer med syftar till att minska fångsterna på känsliga bestånd. Av totalt 29 856 laxar får 28 500 fångas i Bottniska viken (Bottenviken och Bottenhavet tillsammans) och endast 400 fiskas upp i delområde 22-29 (Klicka här för att se bild). Här finns endast två Svenska älvar med produktion av vildlax, Emån och Mörrumsån. Bestånden bedöms här vara svaga med minskade tätheter av laxungar under en följd av år.
Thomas Johansson stödjer förslaget från HaV:
– En fastställd och låg kvot efter södra Östersjökusten och skärpta regler i norra Västernorrland är två mycket positiva förslag från HaV.
– Naturligtvis önskar vår organisation och landets alla laxfiskare en del mer radikala beslut för att få till en snabbare vändning av beståndsutvecklingen. Ett minskat uttag av vildlax är en förutsättning för att Östersjöns svaga laxbestånd ska kunna ha en chans att återhämta sig avslutar Thomas Johansson.
Läs Havs- och Vattenmyndighetens förslag här.
Missa inte tidigare notiser om östersjölax.

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Så här såg det ut efter att Fortum stängt av vattnet i Väljeån. Foto: Privat
Fortum polisanmäls efter nolltappning i öringvatten

I somras fick människor vid Väljeån i Hälsingland rusa ut för att rädda sprattlande fisk, efter att vattnet plötsligt försvunnit på en sträcka av 2 kilometer. Nu har Länsstyrelsen i Gävleborg polisanmält Fortum för misstanke om brott mot miljöbalken.

Det var i juni 2020 som händelsen i Väljeån utspelade sig, där den lokala fiskevårdsföreningen befarar att flera årskullar av både harr och öring slogs ut. Det har gjorts stora insatser för fiskevården i det aktuella vattnet, och enligt vattendomen från 1950 ska minst en kubikmeter vatten per sekund alltid ska släppas.

Fortum erkände att en dammlucka stängts av misstag, men Länsstyrelsen i Gävleborg väljer ändå att polisanmäla bolaget för brott mot miljöbalken. Torrläggningen ska enligt länsstyrelsens bedömning medfört en påtaglig risk för skador på fisk och andra vattenlevande organismer.

– Bryter man mot en vattendom måste vi anmäla det så får miljöåklagaren göra en utredning på det här, säger Gustav Hartzell, handläggare på länsstyrelsens enhet för vattenverksamhet och fiske, till Hela Hälsingland.

Du kanske även gillar detta