[/caption] " /> HaV lämnar rapport om vattenkraften | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
HaV lämnar rapport om vattenkraften

Att det behövs åtgärder för att förbättra ekologin runt våra kraftverk, verkar de flesta parter vara överens om. (Foto: Niklas Egriell/Havs- och vattenmyndigheten)

Regeringen gav vid årsskiftet Havs- och vattenmyndigheten, HaV, i uppdrag att skapa samsyn om hur produktionen av förnybar energi från vattenkraft samtidigt kan ta hänsyn till den biologiska mångfalden. Förra veckan lämnades deras rapport till regeringen.
Under processen har det framkommit att endast ett fåtal vattenkraftverk har fiskvägar och att det sällan visas ekologisk hänsyn när kraftbolagen höjer och sänker vattennivåerna.
– Det är självklart inga nyheter, men det är ändå ett steg framåt att en myndighet som HaV har fått i uppdrag att definiera problemen och att de tydligt pekar ut det som måste förbättras för att nå de svenska miljömålen och EU:s ramdirektiv för vatten, säger Christer Borg från Älvräddarna.
Branschen avstyrker generella lösningar

Under de dialogmöten som har hållits, har deltagarna varit eniga om att det krävs åtgärder för att göra vattenkraften mer ekologiskt hållbar genom bland annat vandringsvägar. Men medan miljöorganisationerna efterlyser generella åtgärder, vill branschen inte gå så långt.
Från HaV utesluter man inte vissa grundläggande krav på ekologisk hänsyn, men är ändå tämligen försiktig i sina uttalanden och menar att man måste titta individuellt på hur långtgående åtgärder som ska tas vid de olika kraftverken.
Läs tidigare notiser om vattenkraft.
Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
58 minuter sedan Sverige Anders Lundin
Sportfisket och det övriga friluftslivet blomstrar.
Ökat anslag till Sportfiskarna – så många miljoner får de

Sportfiskarna har anledning att fira i dag. När fördelningen av statens medel till friluftsorganisationerna presenteras så får nämligen Sportfiskarna ett ökat anslag.

Det totala statsanslaget till friluftsorganisationerna är 47,8 miljoner kronor, och dessa fördelas mellan 23 aktörer.
– Det känns särskilt viktigt i år att fördela de statliga medlen så att många ges möjlighet att kunna aktivera sig och utöva friluftsliv. Många bra projekt kommer under året bidra till mer välmående hos befolkningen, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv i ett pressmeddelande.

Sportfiskarna får ett organisationsbidrag på 5 370 000 kronor, vilket är en liten ökning från 2020 då summan var 5 250 000 kronor. De får även ett verksamhetsstöd på 4 700 000, vilket är samma som föregående år.
Det bör även noteras att 2021 utnämnts till Friluftslivets år.
Hela listan på anslagen hittar ni här!

Du kanske även gillar detta