[/caption] " /> HaV lämnar rapport om vattenkraften | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
HaV lämnar rapport om vattenkraften

Att det behövs åtgärder för att förbättra ekologin runt våra kraftverk, verkar de flesta parter vara överens om. (Foto: Niklas Egriell/Havs- och vattenmyndigheten)

Regeringen gav vid årsskiftet Havs- och vattenmyndigheten, HaV, i uppdrag att skapa samsyn om hur produktionen av förnybar energi från vattenkraft samtidigt kan ta hänsyn till den biologiska mångfalden. Förra veckan lämnades deras rapport till regeringen.
Under processen har det framkommit att endast ett fåtal vattenkraftverk har fiskvägar och att det sällan visas ekologisk hänsyn när kraftbolagen höjer och sänker vattennivåerna.
– Det är självklart inga nyheter, men det är ändå ett steg framåt att en myndighet som HaV har fått i uppdrag att definiera problemen och att de tydligt pekar ut det som måste förbättras för att nå de svenska miljömålen och EU:s ramdirektiv för vatten, säger Christer Borg från Älvräddarna.
Branschen avstyrker generella lösningar

Under de dialogmöten som har hållits, har deltagarna varit eniga om att det krävs åtgärder för att göra vattenkraften mer ekologiskt hållbar genom bland annat vandringsvägar. Men medan miljöorganisationerna efterlyser generella åtgärder, vill branschen inte gå så långt.
Från HaV utesluter man inte vissa grundläggande krav på ekologisk hänsyn, men är ändå tämligen försiktig i sina uttalanden och menar att man måste titta individuellt på hur långtgående åtgärder som ska tas vid de olika kraftverken.
Läs tidigare notiser om vattenkraft.
Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Fredrik Andersson, Götene SFK, med en präktig lax från Vänern. Frågan är vem som drar den största under årets Kinnekulleträffen? Foto: Privat
Laxfest på Vänern – här kan du se fiskarna!

Kinnekulleträffen är årets största händelse för många trollingfiskare i Sverige. Under lördagen och söndagen kommer båtarna att sprida ut sig på ett glödhett Vänern – som har levererat väldigt mycket lax de senaste veckorna.

Det har rapporterats in många laxar över 10 kilo den senaste tiden, både vilda och sådana som har satts ut som smolt. Det tyngsta exemplet är Marcus ”Wibbe” Weibergs exemplar på hela 13 kilo, som du kan läsa om här.

Frågan är förstås om någon fångar en ännu större fisk under den klassiska tävlingen Kinnekulleträffen, som detta år avgörs som en onlinetävling? På söndag eftermiddag har vi svaret.
Fredrik Andersson i arrangörsklubben Götene SFK hälsar att alla kan följa dramatiken på denna sida, där det kommer att visas bilder på alla inrapporterade fiskar!

Du kanske även gillar detta