[/caption] " /> HaV: Lär av läget i Hanöbukten | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
HaV: Lär av läget i Hanöbukten

– Det vi kan lära oss av den speciella situationen i Hanöbukten måste vi få möjlighet att överföra till andra havsområden, säger Björn Risinger, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten.

Situationen för havsmiljön i Hanöbukten är problematisk. Sårskador på fisk, fågeldöd och brunfärgat vatten är några av de punkter som uppmärksammas i den beskrivning av läget som länsstyrelsen i Skåne tillsammans med Region Skåne nyligen sammanställt. Havs- och vattenmyndigheten manar nu till aktion.
Problemen i Hanöbukten har uppmärksammats i ett flertal medier den senaste tiden. Havs- och vattenmyndigheten har uppmärksammat liknande förändringar i andra havsområden och anser att det är angeläget att initiera ett arbete som leder till att fler länsstyrelser får möjlighet att agera.

– Den studie som länsstyrelsen i Skåne efterfrågar resurser till är av stor vikt, inte bara för Hanöbukten. I vårt arbete med miljöövervakning till havs noterar vi bland annat minskade ejderkullar, ökad fågeldöd i våra kustområden, fisk som flyr kustvattnen och ett i övrigt problematiskt kustfiske. Situationen i Hanöbukten är med sina ackumulerade effekter så komplex att det är svårt att hitta ett tydligt orsakssammanhang. Det vi kan lära oss av den speciella situationen i Hanöbukten måste vi få möjlighet att överföra till andra havsområden, säger Björn Risinger, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten.
Enligt myndigheten har förändringarna i havsmiljön inte bara en negativ påverkan fisket. Turism och annat näringsliv påverkas också. Man anser därför att detta är en miljöfråga som inte bara får konsekvenser för våra ekosystem utan även för drabbade regioners näringslivsutveckling.
Läs tidigare notiser om Hanöbukten.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta