[/caption] " /> HaV: Lär av läget i Hanöbukten | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
HaV: Lär av läget i Hanöbukten

– Det vi kan lära oss av den speciella situationen i Hanöbukten måste vi få möjlighet att överföra till andra havsområden, säger Björn Risinger, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten.

Situationen för havsmiljön i Hanöbukten är problematisk. Sårskador på fisk, fågeldöd och brunfärgat vatten är några av de punkter som uppmärksammas i den beskrivning av läget som länsstyrelsen i Skåne tillsammans med Region Skåne nyligen sammanställt. Havs- och vattenmyndigheten manar nu till aktion.
Problemen i Hanöbukten har uppmärksammats i ett flertal medier den senaste tiden. Havs- och vattenmyndigheten har uppmärksammat liknande förändringar i andra havsområden och anser att det är angeläget att initiera ett arbete som leder till att fler länsstyrelser får möjlighet att agera.

– Den studie som länsstyrelsen i Skåne efterfrågar resurser till är av stor vikt, inte bara för Hanöbukten. I vårt arbete med miljöövervakning till havs noterar vi bland annat minskade ejderkullar, ökad fågeldöd i våra kustområden, fisk som flyr kustvattnen och ett i övrigt problematiskt kustfiske. Situationen i Hanöbukten är med sina ackumulerade effekter så komplex att det är svårt att hitta ett tydligt orsakssammanhang. Det vi kan lära oss av den speciella situationen i Hanöbukten måste vi få möjlighet att överföra till andra havsområden, säger Björn Risinger, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten.
Enligt myndigheten har förändringarna i havsmiljön inte bara en negativ påverkan fisket. Turism och annat näringsliv påverkas också. Man anser därför att detta är en miljöfråga som inte bara får konsekvenser för våra ekosystem utan även för drabbade regioners näringslivsutveckling.
Läs tidigare notiser om Hanöbukten.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Enligt guiden Philip Augustsson har det skånska silvret varit segt hittills. Foto: Privat
Seg start på öringfisket i syd – men ge inte upp!

Det vore en överdrift om vi skrev att havsöringsfisket på sydkusten fått en flygande start. Tvärtom kommer det rapporter om att öringen varit ovanligt svårflirtad denna säsongsinledning.

En av dem som kan vittna om det sega fisket är skånske guiden Philip Augustsson, som tror att öringen inte börjat leta sig in mot land ännu.
– Fisket har varit riktigt svårt och trögt hittills. Dåliga vindar, låg temperatur och hög salthalt har ställt till det. Förmodligen är mycket fisk längre ut där de har varmare vatten tack vare strömmarna, berättar Philip Augustsson för Fiskejournalen.

Han tror att det finns en del fisk i mynningar, på grund av högre sötvattenhalt.

– Jag fiskar dock personligen inte i de tillåtna mynningarna, eftersom jag inte vill bidra till att störa öringen i en miljö där de söker skydd och är lättåtkomliga.

Frågan är då vilka knep han kan bjuda på, för dem som längtar efter ett hugg?
– Fluga som imiterar räka eller spigg är alltid säkra kort. Spinnbeten i olika storlekar fungerar året om, och små beten är oftast säkra kort om man vill fånga fisk.
Philip säger att man ändå inte ska vara rädd för att köra stora beten tidigt på säsongen, fast det är kallt i vattnet.
– Då erbjuder man ett skrovmål som havsöringen inte hittar allt för ofta denna årstiden, och tendensen är att man då fångar stor fisk, tipsar Philip Augustsson.

Du kanske även gillar detta