Havs- och vattenmyndigheten har ca 250 medarbetare och har sitt huvudkontor i Göteborg. Nu söker man en ny generaldirektör efter den vikarierande Ingemar Berglund. " /> HaV söker ny generaldirekör | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

5 år sedan Sverige Maria Ålander
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ligger på Gullbergsvass Strandgata, central i Göteborg.
HaV söker ny generaldirekör

Havs- och vattenmyndigheten har ca 250 medarbetare och har sitt huvudkontor i Göteborg. Nu söker man en ny generaldirektör efter den vikarierande Ingemar Berglund.
Har du en akademisk utbildning, erfarenhet av statsförvaltning och av att driva en stor organisation? Kan du miljö- och fiskeriförvaltning? Ja, då kanske jobbet som generaldirektör på myndigheten HaV är något för dig?

Myndighetschefer anställs av Regeringen.

Myndighetschefer anställs av Regeringen som också beslutar om anställningsvillkoren. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.
Det är garanterat inget lätt jobb – men troligtvis mycket intressant. Vill du veta mer?

 

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta