Omsättningen av varor och tjänster som är beroende av haven värderas till otroliga 21 biljoner kronor per år. " /> Haven värderas till 21 biljoner | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Tre miljarder människor är beroende av fiske som proteinkälla.
Haven värderas till 21 biljoner

Omsättningen av varor och tjänster som är beroende av haven värderas till otroliga 21 biljoner kronor per år.
Det visar en internationell WWF-rapport. Det motsvarar världens sjunde största ekonomi. Samtidigt har hoten mot havsmiljön aldrig varit större och resurserna utarmas i allt snabbare takt.
WWF uppmanar världens regeringar att agera för en hållbar havsförvaltning och minskad klimatpåverkan för att säkra havets resurser för framtiden.
– Världens hav föder oss, skapar jobb och välmående, men ändå låter vi dem kollapsa framför våra ögon. säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.

– Världens hav föder oss, skapar jobb och välmående, men ändå låter vi dem kollapsa framför våra ögon. säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.

Varor och tjänster från turism, fiske, energi, sjöfart och bioteknik ger en omsättning som motsvarar cirka 21 biljoner kronor årligen.
– Sveriges regering har en viktig roll att spela och vi uppmanar den att ta tre steg: arbeta för starka FN-mål för havet, att skriva på ett ambitiöst klimatavtal i Paris och öka skyddet av haven, säger Håkan Wirtén.

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta