Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Havsöringssommar

Temperaturen i havet stiger snabbt. Snart är vårfisket över och många ställer undan havsöringutrustningen – i onödan!
I nya numret av Fiskejournalen, som nu finns i kiosker och butiker, beskriver Morten Valeur hur du kommer till tals med havsöringen under sommaren. Fisket ställer kanske lite högre krav på tålamod, men belöningen kan bli riklig. Sommaröringen är i superkondition och hittar du rätt kan du få uppleva ditt livs öringfiske. Bäst är fisket där det går en djupkurva nära land och vattnet är lite strömt.
Anders Nicander

Solen sjunker bakom horisonten och öringen kommer in för att jaga på grundbottnarna – även på sommaren...

Solen sjunker bakom horisonten och öringen kommer in för att jaga på grundbottnarna – även på sommaren...

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta