Fler skuggande träd kommer hålla temperaturen i vattnet nere, rötterna binder jorden och bidrar till mindre erosion och näringsläckage.[/caption] " /> Havsöringstävling i väst gynnar fiskevården | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Havsöringstävling i väst gynnar fiskevården

Fler skuggande träd kommer hålla temperaturen i vattnet nere, rötterna binder jorden och bidrar till mindre erosion och näringsläckage.

Fiskevårdsnätverket Göteborg har inlett ett samarbete med redskapsbutiken ProFly i Kungsbacka. Företaget anordnar årligen en havsöringstävling i början av April och överskottet från fisketävlingen 2013 går till inköp av alplantor, som fiskevårdsföreningen planterar i en av regionens mest produktiva havsöringsbäckar.
Fler skuggande träd kommer hålla temperaturen i vattnet nere, rötterna binder jorden och bidrar till mindre erosion och näringsläckage. Rötter och grenar i vattnet gör dessutom att insektslivet ökar och skapar fina uppväxtplatser för yngel. Denna sträcka om några hundra meter, kommer producera lika många öringar årligen, som havsöringsfestivalen landar och lite till.
– Föredömligt av ProFly, en mycket bra lösning för att stärka havsöringesbeståndet i väst, säger ledamot David Håkanson.
Årets tävling går av stapeln helgen den 6-7 April och är öppen för utövare av både fluga och spinn.
Läs mer här.

Relaterad nyhet från din region
18 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta