Fler skuggande träd kommer hålla temperaturen i vattnet nere, rötterna binder jorden och bidrar till mindre erosion och näringsläckage.[/caption] " /> Havsöringstävling i väst gynnar fiskevården | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Havsöringstävling i väst gynnar fiskevården

Fler skuggande träd kommer hålla temperaturen i vattnet nere, rötterna binder jorden och bidrar till mindre erosion och näringsläckage.

Fiskevårdsnätverket Göteborg har inlett ett samarbete med redskapsbutiken ProFly i Kungsbacka. Företaget anordnar årligen en havsöringstävling i början av April och överskottet från fisketävlingen 2013 går till inköp av alplantor, som fiskevårdsföreningen planterar i en av regionens mest produktiva havsöringsbäckar.
Fler skuggande träd kommer hålla temperaturen i vattnet nere, rötterna binder jorden och bidrar till mindre erosion och näringsläckage. Rötter och grenar i vattnet gör dessutom att insektslivet ökar och skapar fina uppväxtplatser för yngel. Denna sträcka om några hundra meter, kommer producera lika många öringar årligen, som havsöringsfestivalen landar och lite till.
– Föredömligt av ProFly, en mycket bra lösning för att stärka havsöringesbeståndet i väst, säger ledamot David Håkanson.
Årets tävling går av stapeln helgen den 6-7 April och är öppen för utövare av både fluga och spinn.
Läs mer här.

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta