Hajar och rockor får få avkommor och är därför extra känsliga för exploatering. Bild: WWF[/caption] " /> Historiskt beslut om skydd av hajar och rockor | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Mathias Arnham
Historiskt beslut om skydd av hajar och rockor
Hajar och rockor får få avkommor och är därför extra känsliga för exploatering. Bild: WWF

Hajar och rockor får få avkommor och är därför extra känsliga för exploatering. Bild: WWF

Nyligen hölls en stor CITES-konferens i Ecuador. Där beslutades att ge hajar och rockor ett starkare skydd världen över.
CITES är ett internationellt avtal mellan världens länders regeringar som reglerar handel med utrotningshotade arter. Många fiskvänner var glada över de framsteg som gjordes under den senaste konferensen i november, där hela 21 arter fick ett utökat skydd.
Förslagen om stärkt skydd kom från olika medlemsländer. Totalt blev det skydd för 10 olika rockaarter, fem sågfiskarter och sex hajarter. Många av dessa fiskar är särskilt känsliga, då de bara producerar en till två ungar och inte ens får ungar varje år.
Det nya skyddet innebär att det är totalt förbjudet att handla med dessa arter, eller om man färdas mellan länder, ens inneha delar av dessa fiskar utan tillstånd.

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta